avow logo

AVOW

Ailddatblygu Ysgol Uwchradd y Groves gan Goleg Cambria

Cambria_RGB-finalMae Coleg Cambria’n parhau i gydweithio’n agos â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ynghylch pryniant arfaethedig safle Ysgol Uwchradd y Groves.

Cynhelir noson ymgynghori i breswylwyr lleol a’r cyhoedd ym Mwyty Rendezvous ar sale Iâl y coleg nos Iau 11 Medi am 5.00pm – 8.00pm.

Bydd cynlluniau ar gael i’w gweld, a bydd cyfle hefyd i gyfarfod â staff y coleg a’r pensaer i rannu syniadau am y datblygiad arfaethedig.

Dywedodd David Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Rydym yn llawn cyffro ynghylch y datblygiad arfaethedig hwn wrth ymyl safle Iâl a fydd yn rhoi cyfleoedd ychwanegol i’r coleg i ddatblygu’r cwricwlwm a darparu llefydd parcio a chaeau chwaraeon.

“Bydd hefyd yn rhoi cyfle i ni adfer adeiladau’r Groves i’w bri blaenorol er budd pobl ifanc Wrecsam a’r ardaloedd cyfagos.”

Meddai’r Cyng. Neil Rogers, Arweinydd Cyngor Wrecsam:

“Mae hwn yn gyfle rhagorol i bobl alw heibio i weld y cynlluniau ar gyfer dyfodol y safle hwn sydd heb ei ddatblygu ers peth amser bellach. Mae hi hefyd yn briodol iawn bod y safle’n parhau i roi cyfleoedd addysgol i bobl ifanc Wrecsam.”

I gael rhagor o wybodaeth, neu os ydych yn dymuno rhannu eich syniadau ar y cynlluniau arfaethedig, cysylltwch â Graham Evans ar graham.evans@cambria.ac.uk

Groves-Proposed-Site-and-Ground-Floor-Plan

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design