avow logo

AVOW

Ymddiriedolaeth Elusennol y CLA

Mae’r Ymddiriedolaeth yn rhoi grantiau i fudiadau yng Nghymru a Lloegr sy’n canolbwyntio ar ddarparu mynediad i gefn gwlad ar gyfer unigolion anabl a phobl ifainc difreintiedig o ganol y ddinas. Mae hefyd yn cefnogi datblygiad addysg mewn amaethyddiaeth, garddwriaeth a chadwraeth gyfer y grwpiau hyn.

Y grant cyfartalog yw £2,500 a rhoddir pwyslais ar brosiectau llai lle bydd y grant yn gwneud cyfraniad gwirioneddol tuag at lwyddiant y prosiect.

Dylai ceisiadau fod ar gyfer prosiect penodol neu eitem sy’n gysylltiedig ag offer cyfalafol, yn hytrach na chostau rhedeg parhaus.

Rhaid i brosiectau sy’n seiliedig ar weithgareddau garddwriaeth allu dangos eu bod nhw’n darparu hyfforddiant a fydd yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig ac achrededig ar gyfer y cyfranogwyr.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at: charitabletrust@cla.org.uk neu ewch i’r wefan www.cla.org.uk/about-cla/cla-charitable-trust i gael rhagor o wybodaeth ac er mwyn lawrlwytho ffurflen gais.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design