avow logo

AVOW

Cronfa Iechyd Plant

Cronfa Iechyd Plant

Arian ar gyfer prosiectau dielw ym Mhrydain sy’n darparu bwyd i blant yn ystod gwyliau ysgol.

Mae’r Gronfa Iechyd Plant yn gwahodd mudiadau sydd am ddarparu bwyd da fel rhan o raglenni dysgu, chwarae a gweithgaredd yn ystod gwyliau i ymgeisio am grantiau rhwng £1,000 a £5,000.

Ystyrir ceisiadau gan elusennau cofrestredig, sefydliadau elusennol corfforedig, ysgolion, ysbytai, cymdeithasau tai, grwpiau cymunedol, awdurdodau lleol, eglwysi a grwpiau ieuenctid.

I fod yn gymwys, rhaid i glybiau wneud y canlynol:

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 6 Hydref 2017.

http://www.childrenshealthfund.org.uk/grants/

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design