avow logo

AVOW

Plant ledled Cymru i Gymryd Rhan Mewn Cystadleuaeth Arlunio

Mae’r GIG yn dathlu ei ben-blwydd yn 70 ar 5 Gorffennaf 2018 ac mae yna lawer o weithgareddau yn digwydd ledled Cymru i ddathlu’r achlysur arbennig hwn.

Hoffem wahodd plant ledled Cymru i gymryd rhan mewn cystadleuaeth arlunio, fel rhan o ddathliadau pen-blwydd GIG70.
Mae’r gystadleuaeth hon wedi’i anelu at blant oedran cynradd. Mae’n annog plant i feddwl mewn modd creadigol ynglŷn â sut olwg fydd ar y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn y dyfodol, pa arloesiadau meddygol gall ddigwydd a’r hyn sy’n bwysig mewn gofal iechyd.
Thema’r gystadleuaeth yw:
Beth i chi’n credu bydd y GIG yng Nghymru yn edrych fel ar ei ben-blwydd yn 100 oed yn 2048?
Tynnwch lun ac ysgrifennwch ddisgrifiad byr o beth mae’n dangos (100 o eiriau ar y mwyaf yn Gymraeg neu’n Saesneg).
Ceir ddau gategori oedran, bydd y rhain yn cael e barnu ar wahân:
Y rheolau:

Ewch i https://bit.ly/2HXIETn

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design