avow logo

AVOW

Y Rhaglen Adolygu Marwolaethau Plant

BCU

13:00 to 16:00; 16 Medi 2014

Canolfan Catrin Finch,

Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

Sut fedrwn ni atal marwolaethau plant yng Nghymru?

Dewch i ganfod yr hyn mae’r Rhaglen Adolygu Marwolaethau Plant wedi ei ddysgu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, yn cynnwys:

Dyma eich cyfle chi i ddylanwadu ar waith y rhaglen yn y dyfodol a’r wybodaeth a gasglwn. Mae’r digwyddiad hwn yng ngogledd Cymru yn un o raglen o ddigwyddiadau ledled Cymru.

Cofrestrwch ar-lein erbyn 26 Awst 2014 trwy

www.publichealthwales.org/child-death-review-seminar

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r   Tîm Adolygu Marwolaethau Plant ar 01267 225066 mneu childdeath.review@wales.nhs.uk

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design