avow logo

AVOW

Arweinydd Wrecsam yn ymddiheuro i’r Prif Swyddog

Yn dilyn cam-gyfleu cwestiwn John Gallanders yn y pwyllgor Craffu ar Faterion Trosedd ac Anhrefn mae Arweinydd Cyngor Wrecsam bellach wedi ymddiheuro. Mae cam-adrodd yn niweidiol i ardal a thrigolion ac felly mae angen sicrhau bod pobl yn derbyn yr wybodaeth gywir fel bod modd iddyn nhw ddweud eu barn am faterion cymunedol heb gael eu dylanwadu.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design