avow logo

AVOW

Newid Cam

 ‘Mae cyn-filwyr y lluoedd arfog yn haeddu cydnabyddiaeth a pharch’

Beth ydi Newid Cam?

Mae Newid Cam yn cael ei arwain gan CAIS a’i reoli gan Elusennau Cyffuriau ac Alcohol Cymru (DACW), ac mae’n wasanaeth sy’n mentora ac yn rhoi cyngor i gyn-filwyr milwrol ac eraill sydd ag anhwylder straen ôl-drawmatig ac amrywiaeth o broblemau seicogymdeithasol sydd eisiau gwneud newidiadau positif i’w bywydau.

Mae’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu gan gyn-filwyr ar gyfer cyn-filwyr a’i nod ydi cefnogi’r rhai hynny sy’n dymuno cael cymorth ar gyfer problemau a gawsant o ganlyniad i ddyletswydd filwrol neu weithredol. Mae’r rhaglen yn cynnig cefnogaeth i gyfoedion, cyfleoedd hyfforddiant a gwasanaeth cyfeirio at wasanaethau iechyd a lleol perthnasol.

Mae Newid Cam yn gweithio ar y cyd â chyrff statudol a sefydliadau perthnasol eraill i sicrhau fframwaith hygyrch a chynhwysol ar gyfer cyfeirio unigolion at y gwasanaeth mwyaf priodol.

Beth all Newid Cam ei gynnig?

Ar gyfer pwy mae Newid Cam?

Cysylltu â Newid Cam

Cefnogi Newid Cam

Oes hoffech wneud cyfraniad i Newid Cam neu wirfoddoli gyda’r tîm yna ewch i’r dudalen cefnogi a rhoi ar ein gwefan www.changestepwales.co.uk

 Change Step Leaflet_Page_2

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design