avow logo

AVOW

CFAP News

Yn anffodus bu i gymaint o bobl ymgeisio am grant o gronfa’r Cynllun Cyfleusterau a Gweithgareddau Cymunedol ym mis Hydref fel nad oes arian ar gael i’w dyrannu ym mis Tachwedd. Gan fod y rhan fwyaf o’r ceisiadau a dderbyniwyd y tro diwethaf o safon mor uchel roedd y panel o’r farn bod y grwpiau hynny’n haeddu’r arian.

Serch hynny mae hi’n anffodus nad oes arian ar gael ar gyfer mis Tachwedd. Os oedd eich mudiad yn bwriadu gwneud cais am gyllid ym mis Tachwedd cysylltwch â Heather Hicks, y Swyddog Cyngor ar Gyllid, gyda’r manylion canlynol a bydd hithau’n ceisio dod o hyd i ffynhonnell ariannol arall ar eich cyfer.

Cyfeiriad ebost Heather yw heather.hicks@avow.org

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design