avow logo

AVOW

Dathlu Wythnos yr Ymddiriedolwyr

Bydd Wythnos Genedlaethol yr Ymddiriedolwyr rhwng y 5ed a’r 11eg o Dachwedd 2012. Fel rhan o’r dathlu bydd AVOW yn rhoi cefnogaeth ychwanegol i ymddiriedolwyr ac aelodau pwyllgor grwpiau cymunedol a gwirfoddol yn Sir Wrecsam. Bydd yna sesiwn ar Ariannu a Threfn Lywodraethu a hyfforddiant ar Swyddogaeth a Chyfrifoldeb Ymddiriedolwyr.

Bydd sesiwn ar Ariannu a Threfn Lywodraethol ar ddydd Mawrth, Tachwedd y 6ed 2012, 2.30-6.30yh, yn Neuadd Bentref Marchwiail, Marchwiail. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau yn ymwneud ag ariannu neu drefn lywodraethol eich mudiad. Mae sesiynau 30 munud ar gael ond mae’n rhaid i chi gadw lle.

Bydd cwrs hyfforddi ‘Swyddogaeth a Chyfrifoldeb Ymddiriedolwyr’ ar ddydd Iau, Tachwedd yr 8fed  2012, 10yb-1yp, yn Nhŷ AVOW, 21 Stryd Egerton, Wrecsam.

I gadw lle neu i dderbyn mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a’r digwyddiadau sydd ar gael i ymddiriedolwyr ac aelodau pwyllgor  cysylltwch ag AVOW ar 01978 312556 neu community@avow.org

Cystadleuaeth ar gyfer Ymddiriedolwyr, ddarganfod mwy yma: http://www.smallcharities.org.uk/trustees-week-challenge/

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design