avow logo

AVOW

Lysgenhadon Gofal

Hoffwn eich hatgoffa i gynnig gweithwyr neu reolwyr i ddod yn Lysgenhadon Gofal, unai I hyrwyddo gweithio ym maes gofal
preswyl i blant mewn ffeiriau gyrfaoedd neu ysgolion ac ati, neu i fod yn arweinydd sy’n datblygu cysylltiadau agos gyda Gofal Cymdeithasol Cymru i hyrwyddo pwysigrwydd cofrestru a’r cyfrifoldeb sydd ynghlwm â hynny, y Cod Ymarfer, rhannu gwybodaeth ac adnoddau newydd.

Plis anfonwch enwebiadau erbyn 12 Awst

Ewch i: https://gofalcymdeithasol.cymru/gyrfaoedd/rhaglen-llysgenhadon-gofal

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design