avow logo

AVOW

Galw pob Masgot

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW) yn trefnu Gwŷl Ddathlu benigamp yn Neuadd William Aston, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam, ar ddydd Gwener, 22ain Tachwedd 2013 am 7yh.  

Mae Ollie, sef mascot AVOW, eisiau cymryd rhan yn y digwyddiad ond byddai wrth ei fodd pe bai mascotiaid o sefydliadau a busnesau eraill hefyd yn ymuno ag e ar gyfer rhan arbennig o’r noson. Os oes gan eich sefydliad neu eich busnes chi fascot ac os hoffech gymryd rhan er mwyn cael cyhoeddusrwydd, anfonwch e-bost:  john.gallanders@avow.org

Dywedodd John Gallanders (Prif Swyddog): “Bydd y digwyddiad yn gyfle gwych i ddathlu’r cyfraniad a wnaed gan wirfoddolwyr ardal Wrecsam dros lawer o flynyddoedd. Bwriadwn ddathlu hyn drwy gynnal noson llawn asbri. Mae ein masgot yn edrych ymlaen at gael bod yn rhan o’r dathliadau ond hoffai gael cwmni masgotiaid eraill.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design