avow logo

AVOW

Yn galw ar Newyddiadurwyr Brwd

Mae’n bleser gan Cadwch Gymru’n Daclus gyflwyno Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd (YRE) i Gymru.

Cadwch Gymru’n Daclus yw gweithredwr cenedlaethol Ymgyrch ‘Litter Less’ YRE ac maent yn awyddus iawn i glywed gan ysgolion, colegau a sefydliadau ieuenctid yng Nghymru sy’n barod am her newyddiadurol.  Bydd pob ymgais yn cynhyrchu darn o newyddiaduriaeth ymchwiliol ynglŷn â phroblem sbwriel leol ac yna’n rhannu’r canlyniadau gyda’u cymuned a ‘chwaer’ sefydliad rhyngwladol.

Dywedodd Joanna Friedli, Cydlynydd YRE yng Nghymru “Mae hwn yn gyfle cyffrous iawn i fyfyrwyr rhwng 11 a 21 oed gyfranogi a chodi ymwybyddiaeth o effaith sbwriel a gwastraff ar yr amgylchedd lleol a chynyddu eu gwybodaeth a’u sgiliau ymarferol eu hunain o ran atal a rheoli sbwriel a gwastraff.  Rwy’n edrych ymlaen at weld atebion gwreiddiol i broblemau sbwriel lleol a rhai ffyrdd dyfeisgar o gyflwyno adroddiadau, gan ddefnyddio sgiliau digidol i gynhyrchu ffilm a ffotograffiaeth, yn ogystal ag erthyglau ysgrifenedig.”

Dylai sefydliadau fynegi diddordeb i Cadwch Gymru’n Daclus erbyn 21 Tachwedd yre@keepwalestidy.cymru a bod yn barod i gyflwyno eu cyflwyniadau erbyn Mawrth 2018.

Mae ymgyrch ‘Litter Less’ YRE yn ceisio ymgysylltu ac addysgu plant a phobl ifanc am y broblem o sbwriel a’u hannog i wneud dewisiadau cadarnhaol.  Mae hon yn gystadleuaeth ryngwladol a bydd enillwyr cenedlaethol o 3 chategori a grŵp oedran yng Nghymru yn cael eu hystyried ar gyfer cystadleuaeth ryngwladol.

Mae’r Ymgyrch ‘Litter Less’ yn fenter ar y cyd rhwng Sefydliad Cwmni Wrigley a’r Sefydliad dros Addysg Amgylcheddol.  Ei nod yw lleihau sbwriel ac ysgogi newid hirdymor i agwedd pobl ifanc o amgylch y byd.

Am wybodaeth bellach ewch i https://www.keepwalestidy.cymru/yrec neu cysylltwch â lloyd@keepwalestidy.cymru

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design