avow logo

AVOW

Cyfarfod Fforwm Cymdeithas Sifil Brexit

Pryd: 15 Mai, 10.00 – 12.00

Ble: WCVA, Tŷ Baltig, Bae Caerdydd gyda chyswllt fideo â WCVA, Neuadd y Morfa, y Rhyl

 

Hoffem eich gwahodd i gyfarfod cyntaf Fforwm Cymdeithas Sifil Brexit.

Mae WCVA, gyda chyllid gan y Legal Education Foundation ac ar y cyd â Chanolfan Llywodraethiant Cymru, wedi ffurfio prosiect i helpu’r trydydd sector i chwarae mwy o ran yn y ddadl ynglŷn â Brexit ac i ddylanwadu’n well arni.

Diben y Fforwm yw cael arweiniad clir gan aelodau ar eu meysydd o ddiddordeb mewn perthynas â Brexit. Bydd hyn yn helpu i ddylanwadu ar gyfeiriad y prosiect a’i weithgareddau.

Prosiect deuddeg mis yw ef ac rydym yn rhagweld y bydd y Fforwm yn cwrdd bedair neu bum gwaith yn y cyfnod hwn.

Yn y cyfarfod cyntaf bydd gennym siaradwyr o Dîm y Trefniadau Pontio Ewropeaidd yn Llywodraeth Cymru a Phrifysgol Caerdydd.

Ateber i: Jessica Williams, jwilliams@wcva.org.uk (gan nodi a ydych chi am gyfrannu at y digwyddiad hwn yn Gymraeg neu’n Saesneg).

Mae croeso i chi anfon y neges hon ymlaen at eraill yr ydych yn credu a allai fod â diddordeb yn y cyfarfod neu a hoffai gael gwybod mwy am y prosiect.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design