avow logo

AVOW

Cynghorfa Gyllido Cronfa’r Loteri Fawr

A allech chi fod yn derbyn arian o Gronfa’r Loteri Fawr?

Ond ddim yn siŵr ynghylch lle, pryd a sut i wneud cais?

Yn petruso oherwydd bod gwneud cais yn swnio’n lot o waith?

Wedi cael gwrthod cais ac wedi eich digalonni o’r herwydd?

Yn ystyried gwneud cais ond ddim yn siŵr lle i ddechrau?

Neu efallai wrthi’n llunio cais ac angen cyngor ynghylch y manylion?

 

Mae’n bleser gan Ian Lucas AS ac A.V.O.W. eich gwahodd i

Cynghorfa Gyllido Cronfa’r Loteri Fawr

ar Ionawr y 10fed 2014 i’w chynnal rhwng 10 a 12.30

yn Swyddfa A.V.O.W., 21, Stryd Egerton, Wrecsam  LL11 1ND

 

Bydd Staff y Loteri Fawr yn bresennol i gynnig cyngor arbenigol ar geisiadau penodol, ynghyd â chyngor cyffredinol ynghylch sut i lunio cais llwyddiannus.

 

Rhaglen

10.00-11yb. Llunio Cais Llwyddiannus: Cyflwyniad a Thrafodaeth.  Perthnasol i bob grŵp a mudiad ond yn enwedig y rheiny sydd wrthi’n dechrau llunio cais neu a gafodd wrthod cais yn y gorffennol.

11.00-11.15yb. Cyfle i Rwydweithio.  Cyfle i gyfarfod ag aelodau mudiadau gwirfoddol eraill ardal Wrecsam ac i rannu syniadau a chyngor ymarferol â nhw.

11.15-1.45. Sesiynau cynghori un i un. Sesiynau un i un hanner awr (wedi eu trefnu ymlaen llaw) â Staff y Loteri Fawr i’ch cynorthwyo gyda’ch ceisiadau.

PWYSIG:

I drefnu sesiwn un i un, cysylltwch â swyddfa seneddol Ian Lucas ar 01978 355743. Dewch â’r holl wybodaeth berthnasol am eich prosiect gyda chi, ynghyd ag unrhyw waith y gwnaethoch chi eisoes ynglŷn â’ch cais.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design