avow logo

AVOW

Gymhorthfa y Gronfa Loteri Fawr 17 Ionawr 2013

Ydych chi erioed wedi meddwl am grantiau Loteri? Beth maent yn eu hariannu a sut i wneud cais? Nawr yw eich cyfle i ddarganfod mwy

Gymhorthfa y Gronfa Loteri Fawr

Dydd Iau 17 Ionawr 2013

10.00yb – 2.30yp, mewn Ty AVOW

Arian i Bawb Cymru

Dyfarniadau: £500 – £5,000

Prif nod: Cefnogi gweithgareddau cymunedol, estyn mynediad a chyfranogiad, cynyddu sgiliau a chreadigrwydd a gwella ansawdd bywydau. Byddwn yn cefnogi prosiectau lleol sy’n gwella cyfleoedd pobl, iechyd, lles, yr amgulchedd neu gyfleusterau lleol, yn enwedig ar gyfer y bobl fwyaf difreintiedig mewn cymdeithas.

Pawb a’i Le

Dyfarniadau: £5,001 – £1 miliwn

Prif nod: Cefnogi prosiectau sy’n annog gweithredu cydlyunol gan bobl sydd am wneud eu cymunedau’n lleoedd gwell i fyw. Byddwn yn cefnogi prosiectau lleol a rhanbarthol ar draws

Arwyr yn Ôl 2

Dyfarniadau: £150 – £5,500

Prif nod: Gall cyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd o’r DU, Ynysoedd y Sianel a Gweriniaeth

Iwerthon ymgeisio am gostau teithio a llety i ymweld â’r lleoedd lle buont yn y gad.

Cymunedau Rhyngwladol

Dyfarniadau: £50,000 – £500,000

Prif nod: Mynd i’r afael ag achosion tlodi ac amddifadedd a gwneud gwahaniaeth hir dymor i fywydau’r bobl fwyaf difreintiedig yn y byd.

Mae yna nifer cyfyngedig o apwyntiadau sydd ar gael rhwng 10yb a 2.30yp, Dydd Iau 17 Ionawr 2013, am sgwrs anffurfiol am grantiau, gyda’r cynrychiolydd o’r Gronfa Loteri Fawr. Mae’n hanfodol cadw lle

Cysylltwch â’r dderbynfa yn AVOW ar Ffon: 01978 312556

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design