avow logo

AVOW

Y Gronfa Loteri Fawr – dweud eich dweud ar ei dyfodol

YourVoice-OurVision

Y Gronfa Loteri Fawr – dweud eich dweud ar ei dyfodol

Mae ar y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru angen eich barn ar ei strategaeth gyllido at y dyfodol.

Ar ôl Llywodraeth Cymru, y Gronfa Loteri Fawr yw’r ail gyllidwr sengl i’r trydydd sector yng Nghymru. Tan ddiwedd mis Gorffennaf, mae’r Gronfa’n gofyn am farn y sector ar ei strategaeth gyllido rhwng 2015 a 2021.

Yng Nghymru, mae’r Gronfa yn meddwl am feysydd penodol y gallai fuddsoddi ynddynt ochr yn ochr â’i ffrydiau ariannu a gaiff eu harwain gan alw, fel Pawb a’i Le. Dyma’r meysydd hyn:

Beth yw’ch barn ar y chwe maes hyn? Pa gamau y gellid eu cymryd i fynd i’r afael â bob thema?

Ai’r rhain yw’r meysydd cywir i ganolbwyntio arnynt, neu a ydych yn credu y dylai’r Gronfa fod yn ystyried meysydd a themâu eraill?

Os oes gennych chi syniadau am hyn, hoffem eich gwahodd i gwblhau arolwg byr.

Dylai’r arolwg gymryd llai na 15 munud i chi ei gwblhau, a gofynnwn i chi ei gwblhau erbyn dydd Gwener 25 Gorffennaf 2014 fan bellaf.

Bydd eich adborth yn rhoi gwybodaeth werthfawr i ni er mwyn helpu i lywio ymateb WCVA i’r Gronfa Loteri Fawr.

I ymateb i’r arolwg hwn, Cliciwch Yma.

Os nad yw’r ddolen yn gweithio, yna gludwch yr URL isod yn eich porwr gwe.

https://www.surveymonkey.com/s/YRGTYVC

Diolch i chi a chofion atoch – cofiwch fod croeso i chi gysylltu â Sara Carroll, Cydlynydd Cyngor ar Ariannu WCVA i drafod unrhyw elfen o’r arolwg hwn yn scarroll@wcva.org.uk neu 0800 2888 329.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design