avow logo

AVOW

Diwrnod Mawr Iechyd

Dydd Mawrth 26eg Tachwedd

yn

Neuadd Goffa Wrecsam 10:00-15:00

Eleni, yn yr ysbryd o weithio mewn partneriaeth, rydym yn gwahodd cydweithwyr yn y gwasanaethau iechyd a’r awdurdod lleol i ymuno â ni i roi darlun cyfannol o wasanaethau ar draws y Fwrdeistref Sirol sy’n galluogi pobl i ‘Heneiddio’n Dda’ y cyhoedd – ein thema ar gyfer eleni digwyddiad. Bydd y cyhoedd yn gallu edrych o gwmpas gwahanol stondinau gwybodaeth, cymryd rhan mewn sesiynau blasu a dweud eu dweud am wasanaethau cyhoeddus ar gyfer pobl hŷn yn Wrecsam.

Bydd y digwyddiad yn cael ei hagor yn swyddogol gan Faer a Maeres Wrecsam, y Cynghorydd I David a Mrs Virginia Bithell, ynghyd â Mrs Charlotte Walton, Pennaeth Gwasanaeth, Pobl Hŷn yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach am y diwrnod, cysylltwch â naill ai Natasha McQueen (Natasha.mcqueen @ avow.org) neu Ramona Ozolina (Ramona.ozolina @ avow.org) yn AVOW ar 01978 312556.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design