avow logo

AVOW

Cynhadledd Ryngwladol Comisiwn Bevan 2018

Cynhadledd Ryngwladol Comisiwn Bevan 2018
Dyddiad: 3 & 4 Gorffennaf

Lleoliad: Celtic Manor, Casnewydd

Archebwch Nawr: https://bit.ly/2JioAeX

Ym 1948, newidiodd Aneurin Bevan ein syniadau am ofal iechyd am byth.  Saith deg o flynddoedd ers sefydlu’r GIG, ymunwch â Chomisiwn Bevan am gynhadledd ryngwladol dros ddeuddydd i drafod dyfodol gofal iechyd yng Nghymru a thu hwnt.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design