avow logo

AVOW

Sefydliad Gofal Iechyd Barchester

barchesterSefydliad Gofal Iechyd Barchester

Mae Sefydliad Gofal Iechyd Barchester yn derbyn ceisiadau gan grwpiau cymunedol bach a grwpiau lleol bach sy’n helpu pobl dros 18 oed sydd ag anableddau corfforol neu feddyliol a phobl hŷn dros 65 oed. Cafodd Sefydliad Gofal Iechyd Barchester ei sefydlu gan Ofal Iechyd Barchester yn 2000 er mwyn rhoi rhywbeth yn ôl i’r cymunedau lle mae cartrefi gofal Barchester yn gweithredu ynddyn nhw. Mae blaenoriaeth y Sefydliad yw cysylltu neu ailgysylltu pobl gyda phobl eraill yn eu cymuned.

 

Caiff ceisiadau sy’n ymladd yn erbyn unigrwydd ac yn rhoi cyfle i bobl gysylltu a chymryd rhan eu blaenoriaethu fwyaf trwy gydol y flwyddyn. Mae grantiau rhwng £100 a £5,000 ar gael I grwpiau yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Mae modd cyflwyno ceisiadau ar-lein unrhyw bryd. Mae mwy o fanylion ar gael ar: http://www.bhcfoundation.org.uk/who-we-fund neu ffoniwch 0800 328 3328 neu anfonwch e-bost at: info@bhcfoundation.org.uk

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design