avow logo

AVOW

Mae’n ôl – enwebwch rywun am wobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cymru heddiw!

Mae dros filiwn o bobl yng Nghymru yn helpu eu cymunedau a’i gilydd mewn pob math o ffyrdd nodedig.
Ac ers 2004 mae Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cymru wedi bod yn tynnu sylw at y bobl arbennig hyn.
Ac i ddathlu degawd o’r Gwobrau, rydym wedi creu categori newydd. Felly yn ogystal ag enwebu’ch hoff wirfoddolwr yn y categorïau Oedolyn, Person Ifanc, gwirfoddolwr Gwyrdd, Ymddiriedolwr, neu Grŵp, eleni gallwch hefyd bleidleisio yn y categori Gwirfoddolwr Rhyngwladol, ar gyfer unigolion sydd wedi gwirfoddoli gyda phartneriaid a mudiadau rhyngwladol yng Nghymru.
Felly ewch ati i lenwi ffurflen enwebu heddiw a sicrhau cydnabyddiaeth haeddiannol i’ch hoff wirfoddolwr neu grŵp. Bydd pawb a enwebir yn cael tystysgrif canmoliaeth, a bydd yr enillwyr yn cael tlws mewn seremoni arbennig yng Nghaerdydd ym mis Mehefin 2014.
Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 11 Ebrill, 2014.
Felly ewch ati i enwebu nawr.*                                         #voty2014
*I lwytho a dychwelyd y ffurflen, dilynwch y cyfarwyddiadau hyn.
  • Clicio’r cyswllt uchod i agor y ffurflen.
  • Cadw’r ffurflen ar eich bwrdd gwaith.
  • Cau’r dudalen we sydd â’r ffurflen arni.
  • Agor y ffurflen o’ch bwrdd gwaith.
  • Llenwi’r ffurflen a’i chadw.
  • Ebostio’r ffurflen wedi’i llenwi i  gwobrau@wcva.org.uk.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design