avow logo

AVOW

Jiwbilî Arian AVOW 2013 – Rhoi tuag at y Grant ‘Gwneud Gwahaniaeth!

Ers 25 mlynedd bellach mae AVOW wedi cynghori, cefnogi a darparu adnoddau i fudiadau gwirfoddol a chymunedol yn Wrecsam er mwyn creu trydydd sector cadarnach a mwy dylanwadol.

Felly, i ddweud diolch am gefnogaeth Trydydd Sector yn Wrecsam mae AVOW wedi creu Cronfa Grantiau Gwneud Gwahaniaeth y Jiwbilî Arian. Rydym ni am godi £10,000 a’i roi i brosiectau yn Wrecsam sy’n “gwneud gwahaniaeth” (bydd gofyn cyflwyno cais llwyddiannus).

Mi fyddwn yn cynnal gweithgareddau i godi arian ar gyfer y gronfa yn ogystal â derbyn rhoddion gan fusnesau yn Wrecsam. Bydd modd i grwpiau a mudiadau wneud cais am arian ym mis Ebrill. Bydd mwy o wybodaeth ar y wefan cyn bo hir.

Mae sawl ffordd y gallwch chi gyfrannu at y Grant ‘Gwneud Gwahaniaeth’:

Digwyddiadau arbennig 2013: Facebook, Twitter, www.avow.org

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design