avow logo

AVOW

Mae AVOW yn noddi Gwobr yr Arwr Anhysbys. Cofiwch enwebu eich arwr lleol!

Ysbrydoli Cenhedlaeth – Gwobrau Chwaraeon 2013

Yng ngoleuni newyddion mai Wrecsam yw’r dref fwyaf ysbrydoledig yn y DU yn dilyn haf euraidd o chwaraeon, dymuna Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wahodd enwebiadau i ddathlu talent lleol yng Ngwobrau Chwaraeon anrhydeddus 2012/13.

Cynhelir y noson gyflwyno nos Iau 21 Chwefror 2013 yng Nghanolfan Chwaraeon a Chymdeithasol Brymbo.  Anogir enwebiadau gan unigolion, clybiau chwaraeon, ysgolion a gwirfoddolwyr er mwyn sicrhau bod gwaith aruthrol a llwyddiant athletaidd  pobl leol yn cael eu cydnabod gan y gymuned gyfan.

Mae’r digwyddiad blynyddol yn cael ei drefnu gan dîm Datblygu Chwaraeon Cyngor Wrecsam a’i amcan yw tynnu sylw at ymdrechion anhygoel athletwyr, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr o’n cymunedau lleol i ddatblygu safon ardderchog mewn chwaraeon yn Wrecsam.

Y dyddiad cau am bob enwebiad yw dydd Gwener 18 Ionawr 2012. Bydd gwobrau’n cael eu cyflwyno mewn tair ar ddeg o gategorïau.

Mae’r Gwobrau Chwaraeon bellach yn eu nawfed flwyddyn ac maent wedi bod yn llwyddiannus yn codi proffil cyfleusterau chwaraeon ac athletwyr lleol yn yr ardal.  Y llynedd ymhlith yr enillwyr oedd ‘Hyfforddwr y Flwyddyn’ Paul Blackwell, Prif Hyfforddwr Chwaraeon a Chlwb Acrobateg a Champau Ffordd yr Abaty. Bu i Paul hyfforddi ei glwb i ddod yn Bencampwyr Tîm Cymru yn 2011 ac mae wedi hyfforddi sawl athletwr sy’n cystadlu’n aml ar lefel genedlaethol ledled y wlad.

Dywedodd y Cynghorydd David Griffiths, Aelod Arweiniol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion:

“Ymhlith cymuned chwaraeon Wrecsam mae gweithlu brwdfrydig o hyfforddwyr a gwirfoddolwyr sydd â sgiliau arbennig yn ogystal ag athletwyr ifanc talentog sy’n dangos addewid o ragoriaeth mewn chwaraeon.

“Buaswn wir yn annog pobl i enwebu’r arwyr tawel hynny yn eu cymunedau am siawns i gael cydnabyddiaeth cwbl haeddiannol yng Ngwobrau Chwaraeon Wrecsam.”

http://www.wrexham.gov.uk/welsh/council_w/news_w/sports_awards13.htm

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design