avow logo

AVOW

Oriau Agor AVOW dros y Nadolig

Oriau Agor AVOW dros y Nadolig

Ar agor tan 1.00yp ar Ragfyr y 24ain

Ar gau o Ragfyr y 25ain tan Ionawr yr 2il 2013

AR AGOR Ionawr yr 2il am 9yb

Rhiff ffôn Gwasanaeth Gofalwyr Wrecsam (mewn argyfwng) 07854052574

Wrth i’r Nadolig nesáu ac wrth i ni edrych yn ôl ar y flwyddyn ddiwethaf fe hoffem ni ddiolch i bawb sydd wedi ein helpu a gwneud gwahaniaeth i gymunedau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Rydym ni’n gwerthfawrogi hyn yn fawr iawn ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn 2013 – yn ein digwyddiadau, ein cyfarfodydd a’n digwyddiadau eraill i ddathlu ein Jiwbilî Arian.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi oll!

Cofion

Ymddiriedolwyr, Staff a Gwirfoddolwyr of AVOW

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design