avow logo

AVOW

Cyfarfod Cyffredinol

Yn dod i Fudiad yn agos i chi’n fuan;
Toriadau, Toriadau a MWY o doriadau (Mae’n debyg)
Ydych chi’n barod? Efallai y byddan nhw’n effeithio arnoch chi!
Dewch draw i drafod adolygiad gwasanaethau lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – beth mae’n ei olygu i chi.
(Mae Cynrychiolwyr o Gyngor Wrecsam wedi eu gwahodd i fynychu’r digwyddiad)

Cyfarfod Cyffredinol
Dydd Mercher Tachwedd y 6ed 2013
10.30yb – 1.00yp
yn
Nhŷ AVOW, 21 Stryd Egerton, Wrecsam

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design