avow logo

AVOW

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol AVOW

10.00 – 13.00

cofrestru o 9:30 y bore

Siaradwr Gwadd – Carwyn Jones – Prif Weinidog Cymru

Canolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, LL11 2AW

http://agm2013-avow.eventbrite.co.uk/

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design