avow logo

AVOW

AVOW – Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Gêm Bêl-droed DAFFA

Yn dilyn Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol AVOW, ac fel rhan o’u Dathliadau Jiwbilî Arian,  cynhaliwyd gornest bêl-droed 11 chwaraewr bob ochr, rhwng Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru a Chymdeithas DAFFA (Drug, Alcohol Free Football Association) ar Gae Chwarae Prifysgol Glyndŵr.

Ian Lucas (Aelod Seneddol lleol) oedd dyfarnwr y gêm a chafwyd gornest deg iawn (ni ddangoswyd unrhyw gardiau melyn na choch) gydag asbri’r chwaraewyr i’w weld  yn amlwg. Roedd Maer a Maeres Wrecsam ymhlith y rhai a wahoddwyd i’r gêm ac arhosodd y ddau drwy dymheredd o 80+ gradd i gyflwyno’r tlysau a’r medalau i’r ddau dîm. Daeth llawer o bobl i gefnogi drwy gydol y gêm ag i gymeradwyo’r timau am eu hymdrechion.

Dywedodd Tony Ormond sy’n gweithio yn Adran Camddefnyddio Sylweddau AVOW “Roedd y digwyddiad hwn yn llawer mwy na dim ond cicio pêl – mae’n tynnu sylw at berthynas arwyddocaol rhwng AVOW a Defnyddwyr y Gwasanaeth a’r Gwasanaeth Tân. Roedd hwn yn ddiwrnod o gyfeillgarwch a rhaid talu teyrnged arbennig i waith a haelioni pawb a gymerodd ran, yn enwedig tîm y Gwasanaeth Tân a roddodd o’u hamser i’r digwyddiad gwirfoddol hwn. Teimlaf fod chwaraeon yn fodd i ddwyn ynghyd bobl o bob lliw a llun, a dangosodd y digwyddiad fod modd dysgu gwersi drwy broffilio bywydau amrywiol ar draws Bwrdeistref Sirol Wrecsam a hynny drwy Weithgareddau Adloniadol. Hoffem ddiolch i’r Maer a’r Faeres ac i Ian Lucas am gefnogi’r digwyddiad haeddiannol hwn.”

Dyma ganlyniad y gêm:

Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru – 8 a DAFFA – 2

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design