avow logo

AVOW

AHF – Grantiau Datblygu Prosiect

Mae AHF yn cynnig grantiau gwerth hyd at £25,000 i elusennau cofrestredig a mentrau cymdeithasol ym Mhrydain sydd angen cymorth ariannol tuag at rai o’r costau i ddatblygu a chydlynu prosiect adeiladu a’i fwrw ymlaen tuag at ddechrau gwaith ar y safle.

Bwriedir i’r grantiau gefnogi costau datblygu prosiect yn unig ac nid gwaith cyfalaf ar y safle.

Mae cyllid ar gael ar gyfer unrhyw waith sy’n hanfodol i symud y prosiect ymlaen tuag at y nod o adnewyddu adeilad hanesyddol. Rhaid i ymgeiswyr egluro’r ffordd y bydd darn penodol o waith neu weithgaredd yn galluogi hyn.

Dyma enghreifftiau o gostau cymwys:

Yn gyffredinol, disgwylir i ymgeiswyr ddarparu o leiaf 50 y cant o gost y gwaith.

Y dyddiadau cau yn 2018 ar gyfer ceisiadau sy’n gofyn am fwy na £5,000 yw 16 Chwefror, 11 Mai, 24 Awst, ac 2 Tachwedd 2018.

Mae manylion pellach a nodiadau canllaw ar gael ar y wefan neu gan Adam Hitchings drwy ffonio 0300 121 0718, neu ebostio: adam.hitchings@ahfund.org.uk

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design