avow logo

AVOW

Ymgeisiwch nawr i drawsnewid llecyn diffaith neu drefol yn eich ardal chi!

I ble ewch chi gyda’ch pecyn hadau?

Ymgeisiwch nawr i drawsnewid llecyn diffaith neu drefol yn eich ardal chi!

Mae Tyfu’n Wyllt yn gweithio ar draws y DU i newid bywydau ac i drawsnewid gofodau gyda blodau gwyllt brodorol y DU. Dyma’r fenter fwyaf o’i bath a gallwch chi fod yn rhan ohoni!

Rydym am wahodd eich grŵp chi i ddod o hyd i lecyn trefol neu ddiffaith a’i droi’n hafan sy’n llawn blodau gwyllt lliwgar i’r gymuned gyfan eu mwynhau ac elwa ohonynt.

’Does dim angen profiad tyfu arnoch; yn hytrach, byddwch angen brwdfrydedd, llecyn cyffredin y gallwch ei drawsnewid a grŵp o bobl i’ch helpu i wneud i hyn ddigwydd!

Ymgeisiwch heddiw gan ddefnyddio’r ffurflen arlein.

Gwneud mwy fyth o wahaniaeth yn 2018

Eleni, mae Tyfu’n Wyllt yn gofyn i bobl rannu’r lluniau ‘cyn’ o’u llecyn: er mwyn gweld a dathlu sut y gall blodau gwyllt brodorol y DU droi llwyd yn wyrdd, coch, glas a holl liwiau natur.

Dod â phobl at ei gilydd, bod yn heini a thyfu fel grŵp, rhoi yn ôl trwy wirfoddoli: gall y pethau yma i gyd wella iechyd a lles. A thrwy greu’r clytiau yma o harddwch gwyllt ar gyfer eich cymdogion a’ch ffrindiau, byddwch yn cyfrannu at eu lles hwythau hefyd.

Bydd ceisiadau’n cau ddiwedd Chwefror, a bydd Tyfu’n Wyllt yn rhoi gwybod os bu eich cais yn llwyddiannus ychydig ddyddiau’n ddiweddarach, yn barod ar gyfer y tymor hau.

Beth sydd ym mhecyn hadau Tyfu’n Wyllt?

• Bydd pob ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn pecyn hadau ‘hanfodol’, sy’n cynnwys arweiniad a chymorth ychwanegol ar gynllunio a gwireddu eich prosiect trawsnewid.

• Yn ogystal, bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn un, dau neu dri phecyn ‘cyfranogwyr’, yn dibynnu ar y nifer o bobl yr ydych yn disgwyl iddynt fod yn rhan o’r prosiect. Mae’r pecynnau hyn yn cynnwys hadau ychwanegol ac adnoddau eraill er mwyn ymgysylltu â mwy o bobl.

• Hadau blodau gwyllt sy’n frodorol i Gymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon sydd wedi eu profi gan wyddonwyr yng Ngerddi Botaneg Brenhinol, Kew.
• Llawer o syniadau ar sut i gynnwys pobl eraill yn eich prosiect trawsnewid a chynnal eu diddordeb.

Am fwy o wybodaeth am ein gwaith, ac i gofrestru i dderbyn ein cylchlythyr, ymwelwch â gwefan Tyfu’n Wyllt.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design