avow logo

AVOW

Adroddiad Drafft Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol 2014/15

wcbcMae’n ofynnol i’r Cyngor lunio Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr ar Wasanaethau Cymdeithasol yn Wrecsam bob blwyddyn, ac mae adroddiad eleni yn cynnwys y cyfnod o fis Ebrill 2014 i fis Mawrth 2015.

Bwriad yr adroddiad hwn yw disgrifio darlun y mae modd ei adnabod o Wasanaethau Cymdeithasol yn Wrecsam sy’n cynnwys ein cyraeddiadau a’n perfformiad ar gyfer y flwyddyn gyfredol yn ogystal â nodi meysydd neu wasanaethau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod yr ydym yn bwriadu eu datblygu neu eu gwella.

Mae’r adroddiad hwn yn cael ei gynhyrchu mewn cyfnod o her ariannol sylweddol i’r sector cyhoeddus ac mae’r Gwasanaethau Cymdeithasol, yn arbennig, yn gorfod ail-lunio gwasanaethau i fodloni’r heriau hyn ar adeg o alw a disgwyliadau cynyddol gan gleientiaid.

Gellir lawrlwytho copi drafft cyntaf o’r adroddiad trwy ddefnyddio’r dolenni ar y dudalen hon ar gyfer sylwadau ac adborth. Bydd yr holl adborth a geir yn cael ei gasglu a’i ddefnyddio i lywio gwaith cynhyrchu’r fersiwn derfynol.  Bydd fersiwn derfynol yr adroddiad hwn yn cael ei chyhoeddi ym mis Awst ar ôl ei chymeradwyo yn ein Bwrdd Gweithredol.

http://www.wrexham.gov.uk/english/consultation/social_care_services/acrf.htm

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design