avow logo

AVOW

Gynhadledd Flynyddol ein Cyfnewidfa Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Pleser yw eich gwahodd i Gynhadledd Flynyddol ein Cyfnewidfa Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Ai dim ond fi sydd felly? Pŵer, Trais ar sail Hunaniaeth a sut i’w daclo.

Cynhelir ein cynhadledd ar 19 Mehefin yn Stadiwm Dinas Caerdydd, gan gynnwys dolen fyw i Ganolfan Gynhadledd a Busnes Glasdir,  Llanrwst, Conwy, LL260DF.

Pleser yw cadarnhau dau o’n siaradwyr:

Cadarnheir siaradwyr eraill yn y man.

Ein nod yw bod rhanddeiliaid yn gadael y gynhadledd yn teimlo

Gallwch gofrestru i fynychu’r gynhadledd yng Nghaerdydd neu Gonwy fan hyn

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design