avow logo

AVOW

ADTRAC Lansio Prosiect

brochure

 

 

 

Lleoliad: Plas Pentwyn,  Heol y Castell, Coedpoeth, Wrecsam LL11 3NU

Dyddiad:    Dydd Iau, 1 Chwefror 2018

Amser:   10:00am – 12:00pm

 

 

Hoffem eich gwahodd chi a’ch staff i lansiad prosiect ADTRAC. Dewch i ddarganfod mwy am yr hyn rydym yn ei wneud i gefnogi pobl ifanc mewn addysg, hyfforddiant a chyflogaeth a sut y gallech chi fod yn rhan o’r prosiect newydd hwn.

 

Pwrpas y digwyddiad yw:

 Cwblhewch y ffurflen atodedig a’i hanfon at Clarise Cliff / Nicola Collins drwy e-bostio: ADTRAC@wrexham.gov.uk neu bostio’r ffurflen i:

TÎM ADTRAC, Y Llawr Gwaelod, Stryt Y Lampint, Wrecsam, LL11 1AY.                                                                               

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch  â ni drwy ffonio 01978 295515.

 

 

Cadarnhau Presenoldeb i Lansiad Prosiect ADTRAC, Dydd Iau, 1 Chwefror 2018, Plas Pentwyn, Heol y Castell, Coedpoeth, Wrecsam, LL11 3NU.

Enw Cyntaf: ________________________ Cyfenw: ________________

 

Sefydliad: ______________________________________________________________

 

Adran / Adain (os yn berthnasol): _____________________________________________

 

Manylion cyswllt:

Rhif Ffôn: _____________________________________

 

E-bost ___________________________________

 

Cyfeiriad y Gweithle ___________________________________________________________
___________________________________________________Cod Post____________________

Nifer y bobl fydd yn mynychu o’r gwasanaeth hwn

 

_____ rheolwr /  ____ ymarferwr  /  _____ gwirfoddolwr  /  _____ person ifanc

 

A oes gennych unrhyw ofyniad penodol o ran hyfforddiant (nam gweledol / ar y clyw, symudedd, dietegol* ac ati) ar gyfer unrhyw un sy’n mynychu o’ch gwasanaeth.

*byddwn yn cynnig lluniaeth ysgafn yn ystod y digwyddiad hwn.

__________________________________________________________________________

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design