avow logo

AVOW

Cronfa Cynhwysiant Gweithredol – 12 Gorffenaf

Cronfa Cynhwysiant Gweithredol - 12 Gorffenaf

https-%2f%2fcdn-evbuc-com%2fimages%2f32283652%2f181587919480%2f1%2foriginal
Dyddiad: 12 Gorffennaf

Amser: 14:00 – 16:00

Lleoliad:Daniel Owen Centre, Earl Road, Mold, CH7 1AP

 

Fe’ch gwahoddir yn wresog i ymuno â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) a Prime Cymru i ddathlu’r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol.

Bydd y digwyddiad yn cynnig cyfle i wrando ar gyfranogwyr yn sôn am eu profiad ar y prosiect a’r ffordd y bu o fudd yn eu bywydau. Ymysg y siaradwyr gwadd fydd WEFO a Phil Fiander, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Ewropeaidd, Ymgynghori a Datblygu Busnes yn WCVA.

Bydd y digwyddiad yn gyfle hefyd i siarad â’r prosiect a Swyddogion Perfformiad WCVA yn unigol er mwyn cael gwybod sut y gall y cyllid weithio i chi a’ch mudiad.

Bydd WCVA yn defnyddio’r wybodaeth a roddwch ar eich ffurflen archebu i weinyddu ein digwyddiad.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design