avow logo

AVOW

Cronfa Ceisio am Swydd Etholadol

logo-welshMae’r gronfa Ceisio am Swydd Etholiadol ar gyfer Pobl Anabl yn cynnig grantiau unigol o rhwng £250 a £40,000 i bobl anabl sy’n bwriadu sefyll etholiad.

Mae’r grantiau yn helpu diwallu’r anghenion cefnogol ychwanegol gan unigolyn anabl sy’n gysylltiedig ag anabledd. Heb y gefnogaeth hon, gallai unigolyn anabl wynebu rhwystr ychwanegol yn y prosesau dewis ac ymgyrchu o gymharu ag unigolyn heb anabledd.

Gwybodaeth Hawdd ei Darllen (pdf)

Ydw i’n gymwys?

Gallwch wneud cais am arian o’r gronfa os byddwch yn:

Mae’r gronfa ar gyfer costau ychwanegol cysylltiedig ag anabledd y mae’n rhaid i chi eu talu fel rhan o’r broses o sefyll etholiad. Ni ellir ei defnyddio ar gyfer talu costau cyffredinol y mae unrhyw ymgeisydd etholiad yn eu hwynebu e.e. costau ymgyrchu (fel taflenni).  Nid yw ychwaith ar gyfer costau byw cyffredinol.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design