Diwrnodau Penodi Gwirfoddolwyr

Eisiau gwirfoddoli? Ddim yn siwr beth hoffech ei wneud?

Beth am ddod draw i’n sesiwn alw heibio ar Ddydd Mawrth cyntaf y mis rhwng 10am a 11.30am yn AVOW?

Cewch gyfle i siarad gyda staff neu wirfoddolwyr o amrywiol sefydliadau a fydd ar gael i rannu eu harbenigedd, gyda gwybodaeth am wasanaethau y maent yn eu darparu a sut y gallech helpu. Byddent yn siarad am hyfforddiant a byddent yn hapus i’ch helpu i lenwi’r ffurflenni perthnasol os ydych eisiau cofrestru i fod yn wrifoddolwr ar y diwrnod. Bydd gwahanol sefydliadau ar gael bob mis.

Digwyddiadau’r Ganolfan Gwirfoddol

Newyddion y Ganolfan Gwirfoddol

Gallwch ddarllen taflenni Newyddion y Ganolfan Gwirfoddol a dogfennau eraill yma

Tanysgrifio i dderbyn Taflen Newyddion y Ganolfan Gwirfoddol