avow logo

AVOW

Cyfeiriadur Dolenni

Gall gwirfoddolwyr/ymddiriedolwyr ddefnyddio’r dolenni defnyddiol a ganlyn i chwilio am wefannau penodol eraill sydd ag adnoddau ychwanegol i helpu i redeg eu sefydliadau.

Gwefannau Defnyddiol:

Y Comisiwn Elusennol

WCVA

Y Rhwydwaith Gymunedol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

www.easyfundraising.org.uk

www.ruralregeneration.org.uk

www.getlegal.org.uk

Blog Clymblaid Byw’n Annibynnol Wrecsam (WCIL): wrexhamcil.wordpress.com

Cwnselwyr yn Wrecsam: http://www.counselling-directory.org.uk/region_167.html

Rhaglen_Gymorth_Digwyddiadau_-_Fersiwn derfynol_fel_ydoedd_ar_27_Chwe_09

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design