avow logo

AVOW

Methrin Doniau Ifanc

Yn galw  ar BOB busnes yng Ngogledd Orllewin Cymru! 

Ydych chi’n cyflogi pobl ifanc dalentog 18-35 oed sydd â’r gallu i fod yn arweinwyr?

Os felly, gwnewch gais heddiw! Ddechrau 2020, gallai’r gweithwyr hyn ymuno â’n cohort OLAF ac elwa ar hyfforddiant a gaiff gefnogaeth ariannol sylweddol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

A ydych chi’n cael anhawster i gadw’r gweithwyr rhwng 18 a 35 oed sy’n allweddol i lwyddiant eich busnes?

Mae Academi Busnes Gogledd Cymru’n falch o gyhoeddi’n bod ar hyn o bryd yn recriwtio ar gyfer rhaglen yr Academi Doniau Ifanc fydd yn dechrau 6ed fis Chwefror 2020. Dyma’r pedwerydd tro, a’r tro OLAF, y byddwn yn cynnal y rhaglen hon.

Gall y rhaglen 15 mis hon eich cynorthwyo i ddatblygu arweinwyr newydd, cynyddu eich cynhyrchiant a dod â syniadau newydd i’ch busnes.

‘Mae’r Academi Doniau Ifanc wedi gwella fy hyder drwy roi i mi ddealltwriaeth newydd o reoli yn y gweithle, ac rydw i’n defnyddio’r hyn a ddysgais yn fy ngwaith. Mae’n gyfuniad
perffaith o theori a gwaith ymarferol’.

Emily Sturgess, Iceland Frozen Foods

‘Rydw i wedi gweld gwelliant mawr yn sgiliau arwain a rheoli ein rheolwyr ifanc. Dim ond canmoliaeth sydd gen i i’r rhaglen gan ei bod yn amlwg yn gweithio!’ Hadlow Edwards Financial Planning

‘Mae Emma’n gweithio’n wirioneddol galed ar raglen yr Academi Doniau Ifanc. Mae ei hyder yn gwella ac mae hynny’n dechrau dangos yn y gweithle.’  Patchwork Traditional Foods Company

Am fwy o wybodaeth am fanteision ymuno â’r Academi Doniau Ifanc, ewch i’n  Sianel YouTube neu anfon neges i nwba@gllm.ac.uk

Mae’r rhaglen yn ddibynnol iawn ar nawdd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a bydd y cyfranogwyr yn cael Tystysgrif Addysg Uwch Lefel 4 mewn Arwain a Rheoli.

[/sntoggle]

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design