avow logo

AVOW

Cydlynydd Cenedlaethol Atal hunanladdiad a hunan-niwed – 11 Rhagfyr

Cydlynydd Cenedlaethol Atal hunanladdiad a hunan-niwed

Swydd: Cydlynydd Cenedlaethol Atal hunanladdiad a hunan-niwed

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn deinamig, brwdfrydig, profiadol ac awyddus ymuno â’r tîm cenedlaethol atal hunanladdiad a hunan-niwed. Mae’r swydd hon yn swydd am gyfnod penodol o 3 blynedd i ddechrau. Bydd deiliad y swydd yn gweithio ym Mhrifysgol Abertawe a bydd yn atebol o ddydd i ddydd i’r Arweinydd Cenedlaethol Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am oruchwylio’r gwaith o weithredu a chyflawni amcanion strategol cenedlaethol ‘Siarad â fi 2’, sef strategaeth genedlaethol atal hunanladdiad a hunan-niwed Cymru gyfan. Bydd deiliad y swydd hefyd yn gyfrifol am gydlynu cysondeb, ymatebion a gweithgareddau Fforymau Rhanbarthol dan arweiniad Grŵp Cynghori. Bydd y deiliad hefyd yn adrodd yn ôl i’r Arweinydd Cenedlaethol Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed yng Nghymru.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon; mae croeso i siaradwyr Cymraeg a/neu Saesneg fel ei gilydd ymgeisio am y swydd.

Ewch i https://bit.ly/2KZreVF

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design