avow logo

AVOW

(English) High Sheriff Award Nomination

Lansiwyd Gwobrau Uchel Siryf Clwyd yn 2013 er mwyn cydnabod unigolion a sefydliadau neu grwpiau gwirfoddol/cymunedol (gydag amcanion elusennol) sy wedi gwneud cyfraniad arbennig i’w cymunedau neilltuol.
Fe fydd tair gwobr fel a ganlyn:

  • Gwobr i unigolion o bob un o’r prif ardaloedd, sef Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam, sy’n ffurfio hen sir Clwyd, gyda gwobr gyffredinol ar gyfer Sir Clwyd yn ei gyfanrwydd wedi ei dewis o fysg yr enwebiadau unigol a dderbynnir.
  • Gwobr ar gyfer sefydliad neu grŵp gwirfoddol/cymunedol (gydag amcanion elusennol) sy’n gweithredu oddi mewn i ffiniau’r hen Sir Clwyd.

I lawrlwytho’r ffurflen enwebu – cliciwch yma

Ar ôl ei gwblhau, arbed ac atodi’r ffurflen enwebu ac e-bost i at info@avow.org

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design