avow logo

AVOW

Dwud eich dweud: Ymgynghoriad Partneriaeth Cydraddoldeb Corff Cyhoeddus Cymru

Rydym yn eich gwhodd chi i gymryd rhan yn ymghynghoriad Partneriaeth Cydraddoldeb Cyrff Cyhoeddus Cymru ar Amcanion Cydraddoldeb a chamau gweithredu ar gyfer 2020 i 2024.

Mae unigolion amrywiol yn cynnwys pobl hŷn, iau, Du, Asiaidd a Lleiafrif Ethnig, anabl, lesiaidd, hoyw, deurywiol a thraws,; pobl o wahanol grefyddau a chredoau; pobl sy’n feichiog neu ar absenoldeb mamolaeth; a merched a dynion.

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn cau dydd Sul 26ain Ionawr.

Ewch i Ffurflen Cofrestru: diverse-cymru-cymraeg & registration-form-ffurflen-cofrestru

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design