Skip to Content

avow logo

Datblygiad Cymunedol

Cymhorthfeydd a Digwyddiadau

Bob hyn a hyn rydym yn cynnal cymhorthfeydd a digwyddiadau drwy’r sir gyfan er cyfleustra i chi. Cofiwch gadw llygad ar y Dudalen Digwyddiadau i weld beth sydd ar y gweill. I wneud apwyntiad mewn unrhyw ddigwyddiad, cysylltwch â Heather Hicks ar 01978 312556 neu ebostiwch heather.hicks@avow.org

Ffair Noddwyr Gogledd Ddwyrain Cymru

Dydd Mercher,Medi 25ain,2013 10ayb- 3.30yp Neuadd Goffa,Bodhyfryd, Wrecsam

Yn dilyn llwyddiant mawr Ffair Noddwyr Gogledd Ddwyrain Cymru, 2010, mae tri Chyngor Gwirfoddol Gogledd Ddwyrain Cymru, CMGW, CGLlFf a CGGDd, wedi dod ynghyd i ail-adrodd y digwyddiad.

Os ydych yn elusen, grŵp cymunedol, sefydliad gwirfoddol, menter gymdeithasol neu sefydliad ・dielw・, yna mae・r digwyddiad hwn o bwysigrwydd hanfodol i chi. Fe fydd yn eich galluogi i gael gwell dealltwriaeth o・r math o gefnogaeth sy ar gael, a pha gyfleoedd sy・n bodoli.

Bydd noddwyr Cenedlaethol a Rhanbarthol, ynghyd â sefydliadau eraill, wrth law i drafod anghenion ariannu ac i estyn cymorth i grwpiau wrth ddatblygu・u syniadau/prosiectau.

Gwir werth y Ffair Noddwyr ydi ei bod yn dod â・r noddwr atoch chi. Mae gan bob cronfa cymhorthdal feini prawf, yn nodi cymhwysedd a gwaharddiadau, sy・n gallu bod braidd yn ddyrys i・w dadansoddi a・u datrys ar adegau. Mae・r Ffair Noddwyr yn gyfle prin i gael sgwrs anffurfiol, uniongyrchol gyda noddwr ac yn darparu cyfle i asesu・ch gobeithion cyn gwneud cais, ac i dderbyn cyngor ynglŷn â sut i wneud cais.

Rydym yn sicr y byddwch yn gweld y digwyddiad yn brofiad pleserus ac addysgiadol ac edrychwn ymlaen at eich gweld yno.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design