Skip to Content

avow logo

Datblygiad Cymunedol

Grantiau

Ar hyn o bryd mae AVOW yn gweinyddu dau gynllun grantiau, gwelwch y dolenni unigol sydd wedi’u rhestru.

Rhaglen Gweithgareddau a Chyfleusterau Cymunedol

Grantiau Gwirfoddoli Ieuenctid Gwirvol

Rydym yn aros am gadarnhad a fydd y Rhaglen Gweithgareddau a Chyfleusterau Cymunedol yn parhau yn 2012

Cynllun Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid GwirVol

Mae’r broses ymgeisio’n un barhaus.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design