avow logo

AVOW

Sesiwn Recriwtio Ffrindiau i Deuluoedd

Sesiwn Recriwtio Gwirfoddolwyr

Mae Ffrindiau i Deuluoedd yn cynnal Sesiwn Recriwtio yn AVOW gyda chyflwyniad ar eu gwaith a sut mae modd i wirfoddolwyr helpu.

Ymunwch â ni ar ddydd Iau, Hydref y 4ydd am 13:00

Mae Ffrindiau i Deuluoedd yn cefnogi rhieni sydd â phlant rhwng 5 ac 11 oed ac yn dioddef o straen oherwydd magu plant. Maen nhw’n cynnig cyngor, cefnogaeth a gwasanaeth cwnsela yn ogystal â hyrwyddo sgiliau magu plant da a cheisio gwella addysg y cyhoedd o ran gofalu a magu plant.

R S Family Friends 4th October 2012 Poster CYMRAEG

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design