avow logo

AVOW

Atebion Ymarferol I’r Argyfwng Hinsawdd

Date: September 13, 2019
Time: 9:00 am  to  4:30 pm

community-energy-wales

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae YCC ac ECCO yn gyffrous i gyhoeddi diwrnod amlddisgyblaethol o atebion wedi’u treialu a’u profi mewn ymateb i’r Argyfwng Hinsawdd. Bydd y diwrnod yn canolbwyntio ar dri phwnc; Trafnidiaeth, Effeithlonrwydd Ynni ac Ynni, gyda siaradwyr o bob cwr o Gymru ac Ewrop.
Mae’r diwrnod hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio yn y sector cyhoeddus neu’r sector preifat yng Nghymru sy’n ceisio dod o hud i atebion cynaliadwy i’r tri phwnc y sonnir amdanynt uchod, a bydd yn gyfle gwych i randdeiliaid o wahanol sectorau ddod ynghyd, rhannu syniadau a chydweithio.

Mae croeso i bob un o’n haelodau cymunedol archebu lle ar gyfer dau fynychwr yn unig. Mae gallu’r lleoliad yn gyfyngedig a hoffem gael cymaint o wahanol randdeiliaid o’r sector cyhoeddus, preifat a chymunedol â phosibl. Mae croeso i chi anfon yr e-bost hwn ymlaen i unrhyw un o’ch aelodau Cyngor lleol, ACau, ASau, asiantaethau tai neu unrhyw un sy’n gweithio yn yr sector ynni adnewyddol neu cynaliadwyedd.
Archebwch eich lle am ddim yma 

 

Siaradwyr sydd wedi’u cadarnhau hyd yn hyn:

Neil Lewis/ Robert Proctor – TrydaNi: Rhwydwaith pwyntiau gwefru ceir

Tonnie Tekelenburg – Locheme Energie: Trafod eu clwb rhannu ceir arloesol a’u App.

Meleri Davies – Ynni Ogwen: HUBs Effeithlonrwydd Ynni yng Nghymru

Jeremy Thorpe – Open Newtown: Cydweithfeydd Tai

Gareth Harrison – Cyd Ynni: Cydweithio i rannu adnoddau

Stondinau masnach:
Bydd ugain o stondinau masnach ar gael ar y diwrnod, gyda digon o amser i archwilio a sgwrsio yn ystod yr egwyliau amrywiol trwy gydol y dydd. Mae aelodau CEW yn agored i ostyngiad mewn costau stondinau masnach.

Date: September 13, 2019
Time: 9:00 am  to  4:30 pm

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design