avow logo

AVOW

Events Archive | AVOW: Association of Voluntary Organisations in Wrexham
avow logo

AVOW

Mae Bws Awtistiaeth Rhithwir

Date: November 27, 2019
Time: 9:30 am  to  5:00 pm

autism-tour-bus-2019-queen-s-square-page-002

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Digwyddiad Ymgydylltu

Date: November 21, 2019
Time: 12:45 pm  to  4:00 pm

opcc-3rd-sector-invite-2019-page-001

(English) Enterprise and Employability: Empowering the Third Sector in Wrexham

Date: November 20, 2019
Time: 10:00 am  to  1:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Mae Bws Awtistiaeth Rhithwir

Date: November 19, 2019
Time: 9:30 am  to  5:00 pm

autism-tour-bus-2019-johnstown-page-002

(English) Learning Disability Wales’ Annual Conference

Date: November 14, 2019
Time: 10:00 am  to  3:45 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Feast of Nations: Multicultural celebration of food, performance and fashion

Date: October 26, 2019
Time: 2:00 pm  to  12:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Calon FM: Fundraising Concert

Date: October 19, 2019
Time: 12:00 am  to  12:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Children in Wales Conference 2019

Date: October 16, 2019
Time: 2:00 pm  to  5:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Together for Mental Health 2019

Date: October 16, 2019
Time: 12:00 am  to  12:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Homeless Sunday 2019

Date: October 13, 2019
Time: 3:00 pm  to  12:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Wrexham Clothing Exchange

Date: October 12, 2019
Time: 10:00 am  to  5:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cynhadledd Awtistiaeth 2019

Date: October 11, 2019
Time: 8:30 am  to  5:00 pm

welsh-flyer-a-side-page-001

(English) Equality and Human Rights Exchange events

Date: October 10, 2019
Time: 10:00 am  to  1:30 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Gwahoddiad i ddigwyddiad deiliaid diddordeb astudiaeth PERCH

Date: October 10, 2019
Time: 12:30 am  to  3:45 pm

perch-event-invitation-10th-oct-2019-v-1-0-welsh-page-001

Bwyd o’r Gwreiddiau

Date: October 4, 2019
Time: 10:00 am  to  3:30 pm

bwyd-o-r-gwreiddiau-4-10-2019-cym-page-001

Sesiwn Galw heibio i Wirfoddoli Misol gydag Canolfan Gwirfoddolwyr Wrecsam

Date: October 1, 2019
Time: 10:00 am  to  11:30 am

volunteer-drop-in-poster-headler

Cynhadledd Cefnogi Cynfilwyr Hŷn yng Nghymru 2019

Date: September 30, 2019
Time: 9:00 am  to  3:30 pm

conference-invite-page-002

(English) Wrexham Singing Streets

Date: September 28, 2019
Time: 12:00 am  to  12:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Dinner with Otto

Date: September 27, 2019
Time: 7:00 pm  to  10:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Ty Pawb Live Music Showcase Concerts

Date: Every Thursday until December 19, 2019
Time: 1:00 pm  to  12:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Wrexham Area Civics Society September Meeting

Date: September 19, 2019
Time: 7:00 pm  to  9:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Amgylcheddol BGC Gogledd Cymru

Date: September 18, 2019
Time: 9:30 am  to  1:00 pm

north-wales-environment-networking-event-18-09-2019-bilingual-invitation-page-001-1

Atebion Ymarferol I’r Argyfwng Hinsawdd

Date: September 13, 2019
Time: 9:00 am  to  4:30 pm

community-energy-wales

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae YCC ac ECCO yn gyffrous i gyhoeddi diwrnod amlddisgyblaethol o atebion wedi’u treialu a’u profi mewn ymateb i’r Argyfwng Hinsawdd. Bydd y diwrnod yn canolbwyntio ar dri phwnc; Trafnidiaeth, Effeithlonrwydd Ynni ac Ynni, gyda siaradwyr o bob cwr o Gymru ac Ewrop.
Mae’r diwrnod hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio yn y sector cyhoeddus neu’r sector preifat yng Nghymru sy’n ceisio dod o hud i atebion cynaliadwy i’r tri phwnc y sonnir amdanynt uchod, a bydd yn gyfle gwych i randdeiliaid o wahanol sectorau ddod ynghyd, rhannu syniadau a chydweithio.

Mae croeso i bob un o’n haelodau cymunedol archebu lle ar gyfer dau fynychwr yn unig. Mae gallu’r lleoliad yn gyfyngedig a hoffem gael cymaint o wahanol randdeiliaid o’r sector cyhoeddus, preifat a chymunedol â phosibl. Mae croeso i chi anfon yr e-bost hwn ymlaen i unrhyw un o’ch aelodau Cyngor lleol, ACau, ASau, asiantaethau tai neu unrhyw un sy’n gweithio yn yr sector ynni adnewyddol neu cynaliadwyedd.
Archebwch eich lle am ddim yma 

 

Siaradwyr sydd wedi’u cadarnhau hyd yn hyn:

Neil Lewis/ Robert Proctor – TrydaNi: Rhwydwaith pwyntiau gwefru ceir

Tonnie Tekelenburg – Locheme Energie: Trafod eu clwb rhannu ceir arloesol a’u App.

Meleri Davies – Ynni Ogwen: HUBs Effeithlonrwydd Ynni yng Nghymru

Jeremy Thorpe – Open Newtown: Cydweithfeydd Tai

Gareth Harrison – Cyd Ynni: Cydweithio i rannu adnoddau

Stondinau masnach:
Bydd ugain o stondinau masnach ar gael ar y diwrnod, gyda digon o amser i archwilio a sgwrsio yn ystod yr egwyliau amrywiol trwy gydol y dydd. Mae aelodau CEW yn agored i ostyngiad mewn costau stondinau masnach.

(English) North East Wales Well-being Network

Date: September 12, 2019
Time: 9:30 am  to  12:30 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) North Wales Humanitarian Assistance and Volunteers Group

Date: September 11, 2019
Time: 7:00 pm  to  7:00 am

Amser I Gofio

Date: September 11, 2019
Time: 2:00 pm  to  3:00 am

69080000_1380650585419949_2036681927078969344_n

Fy Ffordd Fy Awtistiaeth Gŵyl

Date: September 7, 2019
Time: 10:00 am  to  3:00 pm

er-114-my-autism-my-way-fesitval-poster2

Mae Bws Awtistiaeth Rhithwir

Date: September 7, 2019
Time: 9:30 am  to  5:00 pm

autism-tour-bus-2019-ty-mawr-page-002

Sesiwn Galw heibio i Wirfoddoli Misol gydag Canolfan Gwirfoddolwyr Wrecsam

Date: September 3, 2019
Time: 10:00 am  to  11:30 am

volunteer-drop-in-poster-headler

(English) Mouse Festival: The Church Mouse in God’s House

Date: September 1, 2019
Time: 3:00 pm  to  12:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Launch Event of the Inclusion Café

Date: August 31, 2019
Time: 10:00 am  to  3:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Comic Relief Community Fund Wales Workshop

Date: August 29, 2019
Time: 10:00 am  to  1:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Safe Places Community Fun Day

Date: August 29, 2019
Time: 10:00 am  to  4:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Play Day at Rhosddu Park

Date: August 27, 2019
Time: 12:00 pm  to  3:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Plas Madoc Community Well-being Day 2019

Date: August 21, 2019
Time: 11:00 am  to  3:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Mouse Festival: The Church Mouse in God’s House

Date: August 17, 2019
Time: 11:00 am  to  3:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Afternoon Tea in Rhosddu

Date: August 16, 2019
Time: 12:00 am  to  12:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Summer Football College

Date: August 12, 2019
Time: 12:00 am  to  12:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Plastonbury

Date: August 2, 2019
Time: 3:00 pm  to  8:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Free 8-week Gardening Course with NEW Mind

Date: Every Thursday until September 5, 2019
Time: 10:00 am  to  2:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) How to deal with your Parkinson’s for the Recently Diagnosed

Date: July 17, 2019
Time: 12:00 am  to  12:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Techniquest Glyndwr Sponsored Walk

Date: July 13, 2019
Time: 11:00 am  to  1:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Mae Bws Awtistiaeth Rhithwir

Date: July 9, 2019
Time: 9:30 am  to  5:00 pm

er-122-autism-bus-2019-acton-page-002

(English) Are you Living with Arthritis? Get Active

Date: July 8, 2019
Time: 10:00 am  to  2:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Dixie or Me – Drama gan Peter Read

Date: June 29, 2019
Time: 7:45 pm  to  12:00 am

 https___cdn-evbuc-com_images_59631787_300647501186_1_original

Gadw lle ewch i https://bit.ly/2WG2uK6

Yn cyflwyno ‘Dixie or Me’ – drama arbennig dros 3 noson fel rhan o raglen ddigwyddiadau cyhoeddus yr arddangosfa ‘Futbolka’.

Comedi gan yr awdur a dramodydd Peter Read, yn seiliedig ar bêl-droed, cariad ac obsesiwn.

SYNOPSIS:

Mae Dave yn briod ag un o gefnogwyr pêl-droed Holly, sydd ddim yn broblem, oni bai ei fod yn ail ffan mwyaf Wrecsam, y tu ôl i’w ffrind gorau Vicar Joe. Mae Joe yn aml mewn trwbl gyda’r Eglwys am ddilyn ei dîm annwyl. A fydd y cyfan yn dod i ben gyda’r Esgob? A fydd Dave a Holly yn cysoni eu gwahaniaethau? Comedi gan Peter Read yn seiliedig ar dymor 1977-78 Wrecsam – efallai y tymor mwyaf llwyddiannus yn hanes y clwb.

(English) Your Space Fun Day

Date: June 29, 2019
Time: 9:00 am  to  5:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Diwrnod y Gwirfoddolwyr AVOW 2019

Date: June 29, 2019
Time: 8:00 am  to  8:00 pm

avow-volunteers-day-poster-cym

Dixie or Me – Drama gan Peter Read

Date: June 28, 2019
Time: 7:45 pm  to  12:00 am

https___cdn-evbuc-com_images_59631787_300647501186_1_original

Gadw lle ewch i https://bit.ly/2WG2uK6

Yn cyflwyno ‘Dixie or Me’ – drama arbennig dros 3 noson fel rhan o raglen ddigwyddiadau cyhoeddus yr arddangosfa ‘Futbolka’.

Comedi gan yr awdur a dramodydd Peter Read, yn seiliedig ar bêl-droed, cariad ac obsesiwn.

SYNOPSIS:

Mae Dave yn briod ag un o gefnogwyr pêl-droed Holly, sydd ddim yn broblem, oni bai ei fod yn ail ffan mwyaf Wrecsam, y tu ôl i’w ffrind gorau Vicar Joe. Mae Joe yn aml mewn trwbl gyda’r Eglwys am ddilyn ei dîm annwyl. A fydd y cyfan yn dod i ben gyda’r Esgob? A fydd Dave a Holly yn cysoni eu gwahaniaethau? Comedi gan Peter Read yn seiliedig ar dymor 1977-78 Wrecsam – efallai y tymor mwyaf llwyddiannus yn hanes y clwb.

(English) North East Wales Mind Wrexham Hub Grand Opening!

Date: June 28, 2019
Time: 12:00 pm  to  2:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Dixie or Me – Drama gan Peter Read

Date: June 27, 2019
Time: 7:45 pm  to  12:00 am

https___cdn-evbuc-com_images_59631787_300647501186_1_original

Gadw lle ewch i https://bit.ly/2WG2uK6

Yn cyflwyno ‘Dixie or Me’ – drama arbennig dros 3 noson fel rhan o raglen ddigwyddiadau cyhoeddus yr arddangosfa ‘Futbolka’.

Comedi gan yr awdur a dramodydd Peter Read, yn seiliedig ar bêl-droed, cariad ac obsesiwn.

SYNOPSIS:

Mae Dave yn briod ag un o gefnogwyr pêl-droed Holly, sydd ddim yn broblem, oni bai ei fod yn ail ffan mwyaf Wrecsam, y tu ôl i’w ffrind gorau Vicar Joe. Mae Joe yn aml mewn trwbl gyda’r Eglwys am ddilyn ei dîm annwyl. A fydd y cyfan yn dod i ben gyda’r Esgob? A fydd Dave a Holly yn cysoni eu gwahaniaethau? Comedi gan Peter Read yn seiliedig ar dymor 1977-78 Wrecsam – efallai y tymor mwyaf llwyddiannus yn hanes y clwb.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru Y Pwyllgor Cyllid – 27 Mehefin

Date: June 27, 2019
Time: 11:45 am  to  2:00 pm

Hoffai’r Pwyllgor Cyllid eich gwahodd i ddigwyddiad i randdeiliaid ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21

 

Dydd Iau, 27 Mehefin 2019

Gwesty’r Marine, Aberystwyth

rhwng 11:45 a 14:00

Bydd y digwyddiad yn gyfle i randdeiliaid drafod ag aelodau’r Pwyllgor yr hyn y teimlant a ddylai gael blaenoriaeth yng nghyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru, a pha feysydd y dylid craffu arnynt

I nodi eich diddordeb yn y digwyddiad anfonwch neges e-bost at: SeneddCyllid@Cynulliad.Cymru

(English) Cuppa with a Copper

Date: June 25, 2019
Time: 2:00 pm  to  3:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Dathlu Windrush 2019

Date: June 22, 2019
Time: 11:00 am  to  6:00 am

windrush-generation-poster-bilingual-page-001

(English) Welcome to Britain: Wrexham Town of Sanctuary

Date: June 20, 2019
Time: 7:00 pm  to  10:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Carers Week: 10th – 17th June

Date: June 17, 2019
Time: 12:00 am  to  12:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Carers Week: 10th – 17th June

Date: June 16, 2019
Time: 12:00 am  to  12:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Carers Week: 10th – 17th June

Date: June 15, 2019
Time: 12:00 am  to  12:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

lansio Rhaglen Trawsnewid Gogledd Cymru

Date: June 14, 2019
Time: 9:00 am  to  3:00 pm

Gweithio gyda’n gilydd i gefnogi pobl i gael bywyd da………

Hoffwn eich gwahodd i ddigwyddiad lansio

Rhaglen Trawsnewid Gogledd Cymru

Pryd?

Ar Ddydd Gwener, 14 o Fehefin 2019 

 Bydd te a choffi ar gael am 9 y bore. 

 

Bydd stondinau gwybodaeth i bobl weld. 

Mae’r digwyddiad yn cychwyn am 10 y bore ac yn gorffen am 3 y pnawn. 

 

Bydd cinio a lluniaeth yn cael ei ddarparu. 

Ble?

Venue Cymru, Promenâd, Llandudno, LL30 1BB

Rydym eisiau ichwi fod yn rhannol yn y gwaith cyffrous yma, felly dewch i gwrdd â’r Tîm Prosiect.

I gadw eich lle ar y digwyddiad ac i ddweud wrthym amdan unrhyw bosib  anghenion dilynwch y linc isod i Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/launch-event-seamless-services-for-people-with-learning-disabilities-tickets-62139753676

Os nad ydych yn gallu bwcio eich lle ar Eventbrite, gellir ebostio learning.disability.transformation@flintshire.gov.uk

A fuasech mor garedig a rhannu’r gwahoddiad yma ag unigolion ag anableddau dysgu a’u teuluoedd sydd o bosib a diddordeb i fynychu?

(English) Carers Week: 10th – 17th June

Date: June 14, 2019
Time: 12:00 am  to  12:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Carers Week: 10th – 17th June

Date: Every year on the 10th of June
Time: 12:00 am  to  12:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Reminiscence Group by Wrexham AFC

Date: Every month on the 7th
Time: 2:00 pm  to  3:30 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Emergency First Aid at Work Training – 7th June 2019

Date: June 7, 2019
Time: 9:00 am  to  5:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Wythnos Gwirfoddolwyr – 1-7 Mehefin

Date: Every year on the 7th of June
Time: 12:00 am  to  11:00 pm

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr bron â chyrraedd a pha ffordd well o ddathlu’r cyfraniad gwych y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud ledled y Deyrnas Unedig? Dechreuodd Wythnos Gwirfoddolwyr yn 1984 ac mae’n wythnos i ddweud diolch am y cyfraniad gwych y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud. Mae’n digwydd ar 1-7 Mehefin bob blwyddyn. Mae’n gyfle i ddathlu, gyda channoedd o ddigwyddiadau ymlaen ledled y DU.

I wybod mwy am Wythnos Gwirfoddolwyr ewch ar volunteersweek.org. Eisiau cymryd rhan? Gwych! Ewch ar wefan WCVA am fwy o wybodaeth, ynghyd â logos y gellir eu lawrlwytho, tystysgrifau i unigolion a grwpiau a phoster maint A3.

Thema Wythnos Gwirfoddolwyr eleni yw ‘Amser Dathlu’ – gan ddathlu amrywiaeth enfawr y bobl sy’n rhoi eu hamser mewn nifer o ffyrdd.

Sut allwch chi gymryd rhan

 1. Dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr yn y ffordd orau i’ch gwirfoddolwyr neu’ch mudiad (sylwch y bydd 5ed Mehefin yn canolbwyntio ar wirfoddolwyr ifanc ac mae hefyd yn Ddiwrnod Amgylchedd y Byd)
 2. Lanlwytho manylion am y ffyrdd y byddwch yn dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr 2019
 3. Rhannu’r wybodaeth yma gyda’ch rhwydweithiau a’ch cydweithwyr a’u hannog i gymryd rhan
 4. Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i helpu i hyrwyddo Wythnos Gwirfoddolwyr a dathlu gwirfoddolwyr ar hyd a lled y wlad – rydym wedi awgrymu isod negeseuon i’w rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol

Negeseuon i chi eu rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae’n #WythnosGwirfoddolwyr! Amser i ddathlu gwirfoddolwyr a’r holl bethau gwych maent yn eu gwneud! Dewch i wybod mwy a lawrlwytho logos, tystysgrifau a phosteri ar https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

Its #VolunteersWeek! Time to celebrate volunteers and all the amazing things they do! Find out more and download logos, certificates and posters by visiting https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

1-7 Mehefin yw Wythnos Gwirfoddolwyr. Dewch i weld beth mae’r genedl yn ei wneud i ddathlu gwirfoddolwyr a chymerwch ran drwy ddefnyddio #WythnosGwirfoddolwyr https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

1-7 June is Volunteers’ Week. See what the nation is doing to celebrate volunteers and get involved using #VolunteersWeek https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

Wythnos Gwirfoddolwyr – 1-7 Mehefin

Date: Every year on the 6th of June
Time: 12:00 am  to  11:00 pm

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr bron â chyrraedd a pha ffordd well o ddathlu’r cyfraniad gwych y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud ledled y Deyrnas Unedig? Dechreuodd Wythnos Gwirfoddolwyr yn 1984 ac mae’n wythnos i ddweud diolch am y cyfraniad gwych y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud. Mae’n digwydd ar 1-7 Mehefin bob blwyddyn. Mae’n gyfle i ddathlu, gyda channoedd o ddigwyddiadau ymlaen ledled y DU.

I wybod mwy am Wythnos Gwirfoddolwyr ewch ar volunteersweek.org. Eisiau cymryd rhan? Gwych! Ewch ar wefan WCVA am fwy o wybodaeth, ynghyd â logos y gellir eu lawrlwytho, tystysgrifau i unigolion a grwpiau a phoster maint A3.

Thema Wythnos Gwirfoddolwyr eleni yw ‘Amser Dathlu’ – gan ddathlu amrywiaeth enfawr y bobl sy’n rhoi eu hamser mewn nifer o ffyrdd.

Sut allwch chi gymryd rhan

 1. Dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr yn y ffordd orau i’ch gwirfoddolwyr neu’ch mudiad (sylwch y bydd 5ed Mehefin yn canolbwyntio ar wirfoddolwyr ifanc ac mae hefyd yn Ddiwrnod Amgylchedd y Byd)
 2. Lanlwytho manylion am y ffyrdd y byddwch yn dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr 2019
 3. Rhannu’r wybodaeth yma gyda’ch rhwydweithiau a’ch cydweithwyr a’u hannog i gymryd rhan
 4. Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i helpu i hyrwyddo Wythnos Gwirfoddolwyr a dathlu gwirfoddolwyr ar hyd a lled y wlad – rydym wedi awgrymu isod negeseuon i’w rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol

Negeseuon i chi eu rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae’n #WythnosGwirfoddolwyr! Amser i ddathlu gwirfoddolwyr a’r holl bethau gwych maent yn eu gwneud! Dewch i wybod mwy a lawrlwytho logos, tystysgrifau a phosteri ar https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

Its #VolunteersWeek! Time to celebrate volunteers and all the amazing things they do! Find out more and download logos, certificates and posters by visiting https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

1-7 Mehefin yw Wythnos Gwirfoddolwyr. Dewch i weld beth mae’r genedl yn ei wneud i ddathlu gwirfoddolwyr a chymerwch ran drwy ddefnyddio #WythnosGwirfoddolwyr https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

1-7 June is Volunteers’ Week. See what the nation is doing to celebrate volunteers and get involved using #VolunteersWeek https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

Wythnos Gwirfoddolwyr – 1-7 Mehefin

Date: Every year on the 5th of June
Time: 12:00 am  to  11:00 pm

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr bron â chyrraedd a pha ffordd well o ddathlu’r cyfraniad gwych y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud ledled y Deyrnas Unedig? Dechreuodd Wythnos Gwirfoddolwyr yn 1984 ac mae’n wythnos i ddweud diolch am y cyfraniad gwych y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud. Mae’n digwydd ar 1-7 Mehefin bob blwyddyn. Mae’n gyfle i ddathlu, gyda channoedd o ddigwyddiadau ymlaen ledled y DU.

I wybod mwy am Wythnos Gwirfoddolwyr ewch ar volunteersweek.org. Eisiau cymryd rhan? Gwych! Ewch ar wefan WCVA am fwy o wybodaeth, ynghyd â logos y gellir eu lawrlwytho, tystysgrifau i unigolion a grwpiau a phoster maint A3.

Thema Wythnos Gwirfoddolwyr eleni yw ‘Amser Dathlu’ – gan ddathlu amrywiaeth enfawr y bobl sy’n rhoi eu hamser mewn nifer o ffyrdd.

Sut allwch chi gymryd rhan

 1. Dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr yn y ffordd orau i’ch gwirfoddolwyr neu’ch mudiad (sylwch y bydd 5ed Mehefin yn canolbwyntio ar wirfoddolwyr ifanc ac mae hefyd yn Ddiwrnod Amgylchedd y Byd)
 2. Lanlwytho manylion am y ffyrdd y byddwch yn dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr 2019
 3. Rhannu’r wybodaeth yma gyda’ch rhwydweithiau a’ch cydweithwyr a’u hannog i gymryd rhan
 4. Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i helpu i hyrwyddo Wythnos Gwirfoddolwyr a dathlu gwirfoddolwyr ar hyd a lled y wlad – rydym wedi awgrymu isod negeseuon i’w rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol

Negeseuon i chi eu rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae’n #WythnosGwirfoddolwyr! Amser i ddathlu gwirfoddolwyr a’r holl bethau gwych maent yn eu gwneud! Dewch i wybod mwy a lawrlwytho logos, tystysgrifau a phosteri ar https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

Its #VolunteersWeek! Time to celebrate volunteers and all the amazing things they do! Find out more and download logos, certificates and posters by visiting https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

1-7 Mehefin yw Wythnos Gwirfoddolwyr. Dewch i weld beth mae’r genedl yn ei wneud i ddathlu gwirfoddolwyr a chymerwch ran drwy ddefnyddio #WythnosGwirfoddolwyr https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

1-7 June is Volunteers’ Week. See what the nation is doing to celebrate volunteers and get involved using #VolunteersWeek https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

Wythnos Gwirfoddolwyr – 1-7 Mehefin

Date: Every year on the 4th of June
Time: 12:00 am  to  11:00 pm

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr bron â chyrraedd a pha ffordd well o ddathlu’r cyfraniad gwych y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud ledled y Deyrnas Unedig? Dechreuodd Wythnos Gwirfoddolwyr yn 1984 ac mae’n wythnos i ddweud diolch am y cyfraniad gwych y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud. Mae’n digwydd ar 1-7 Mehefin bob blwyddyn. Mae’n gyfle i ddathlu, gyda channoedd o ddigwyddiadau ymlaen ledled y DU.

I wybod mwy am Wythnos Gwirfoddolwyr ewch ar volunteersweek.org. Eisiau cymryd rhan? Gwych! Ewch ar wefan WCVA am fwy o wybodaeth, ynghyd â logos y gellir eu lawrlwytho, tystysgrifau i unigolion a grwpiau a phoster maint A3.

Thema Wythnos Gwirfoddolwyr eleni yw ‘Amser Dathlu’ – gan ddathlu amrywiaeth enfawr y bobl sy’n rhoi eu hamser mewn nifer o ffyrdd.

Sut allwch chi gymryd rhan

 1. Dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr yn y ffordd orau i’ch gwirfoddolwyr neu’ch mudiad (sylwch y bydd 5ed Mehefin yn canolbwyntio ar wirfoddolwyr ifanc ac mae hefyd yn Ddiwrnod Amgylchedd y Byd)
 2. Lanlwytho manylion am y ffyrdd y byddwch yn dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr 2019
 3. Rhannu’r wybodaeth yma gyda’ch rhwydweithiau a’ch cydweithwyr a’u hannog i gymryd rhan
 4. Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i helpu i hyrwyddo Wythnos Gwirfoddolwyr a dathlu gwirfoddolwyr ar hyd a lled y wlad – rydym wedi awgrymu isod negeseuon i’w rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol

Negeseuon i chi eu rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae’n #WythnosGwirfoddolwyr! Amser i ddathlu gwirfoddolwyr a’r holl bethau gwych maent yn eu gwneud! Dewch i wybod mwy a lawrlwytho logos, tystysgrifau a phosteri ar https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

Its #VolunteersWeek! Time to celebrate volunteers and all the amazing things they do! Find out more and download logos, certificates and posters by visiting https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

1-7 Mehefin yw Wythnos Gwirfoddolwyr. Dewch i weld beth mae’r genedl yn ei wneud i ddathlu gwirfoddolwyr a chymerwch ran drwy ddefnyddio #WythnosGwirfoddolwyr https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

1-7 June is Volunteers’ Week. See what the nation is doing to celebrate volunteers and get involved using #VolunteersWeek https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

Wythnos Gwirfoddolwyr – 1-7 Mehefin

Date: Every year on the 3rd of June
Time: 12:00 am  to  11:00 pm

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr bron â chyrraedd a pha ffordd well o ddathlu’r cyfraniad gwych y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud ledled y Deyrnas Unedig? Dechreuodd Wythnos Gwirfoddolwyr yn 1984 ac mae’n wythnos i ddweud diolch am y cyfraniad gwych y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud. Mae’n digwydd ar 1-7 Mehefin bob blwyddyn. Mae’n gyfle i ddathlu, gyda channoedd o ddigwyddiadau ymlaen ledled y DU.

I wybod mwy am Wythnos Gwirfoddolwyr ewch ar volunteersweek.org. Eisiau cymryd rhan? Gwych! Ewch ar wefan WCVA am fwy o wybodaeth, ynghyd â logos y gellir eu lawrlwytho, tystysgrifau i unigolion a grwpiau a phoster maint A3.

Thema Wythnos Gwirfoddolwyr eleni yw ‘Amser Dathlu’ – gan ddathlu amrywiaeth enfawr y bobl sy’n rhoi eu hamser mewn nifer o ffyrdd.

Sut allwch chi gymryd rhan

 1. Dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr yn y ffordd orau i’ch gwirfoddolwyr neu’ch mudiad (sylwch y bydd 5ed Mehefin yn canolbwyntio ar wirfoddolwyr ifanc ac mae hefyd yn Ddiwrnod Amgylchedd y Byd)
 2. Lanlwytho manylion am y ffyrdd y byddwch yn dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr 2019
 3. Rhannu’r wybodaeth yma gyda’ch rhwydweithiau a’ch cydweithwyr a’u hannog i gymryd rhan
 4. Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i helpu i hyrwyddo Wythnos Gwirfoddolwyr a dathlu gwirfoddolwyr ar hyd a lled y wlad – rydym wedi awgrymu isod negeseuon i’w rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol

Negeseuon i chi eu rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae’n #WythnosGwirfoddolwyr! Amser i ddathlu gwirfoddolwyr a’r holl bethau gwych maent yn eu gwneud! Dewch i wybod mwy a lawrlwytho logos, tystysgrifau a phosteri ar https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

Its #VolunteersWeek! Time to celebrate volunteers and all the amazing things they do! Find out more and download logos, certificates and posters by visiting https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

1-7 Mehefin yw Wythnos Gwirfoddolwyr. Dewch i weld beth mae’r genedl yn ei wneud i ddathlu gwirfoddolwyr a chymerwch ran drwy ddefnyddio #WythnosGwirfoddolwyr https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

1-7 June is Volunteers’ Week. See what the nation is doing to celebrate volunteers and get involved using #VolunteersWeek https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

Wythnos Gwirfoddolwyr – 1-7 Mehefin

Date: Every year on the 2nd of June
Time: 12:00 am  to  11:00 pm

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr bron â chyrraedd a pha ffordd well o ddathlu’r cyfraniad gwych y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud ledled y Deyrnas Unedig? Dechreuodd Wythnos Gwirfoddolwyr yn 1984 ac mae’n wythnos i ddweud diolch am y cyfraniad gwych y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud. Mae’n digwydd ar 1-7 Mehefin bob blwyddyn. Mae’n gyfle i ddathlu, gyda channoedd o ddigwyddiadau ymlaen ledled y DU.

I wybod mwy am Wythnos Gwirfoddolwyr ewch ar volunteersweek.org. Eisiau cymryd rhan? Gwych! Ewch ar wefan WCVA am fwy o wybodaeth, ynghyd â logos y gellir eu lawrlwytho, tystysgrifau i unigolion a grwpiau a phoster maint A3.

Thema Wythnos Gwirfoddolwyr eleni yw ‘Amser Dathlu’ – gan ddathlu amrywiaeth enfawr y bobl sy’n rhoi eu hamser mewn nifer o ffyrdd.

Sut allwch chi gymryd rhan

 1. Dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr yn y ffordd orau i’ch gwirfoddolwyr neu’ch mudiad (sylwch y bydd 5ed Mehefin yn canolbwyntio ar wirfoddolwyr ifanc ac mae hefyd yn Ddiwrnod Amgylchedd y Byd)
 2. Lanlwytho manylion am y ffyrdd y byddwch yn dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr 2019
 3. Rhannu’r wybodaeth yma gyda’ch rhwydweithiau a’ch cydweithwyr a’u hannog i gymryd rhan
 4. Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i helpu i hyrwyddo Wythnos Gwirfoddolwyr a dathlu gwirfoddolwyr ar hyd a lled y wlad – rydym wedi awgrymu isod negeseuon i’w rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol

Negeseuon i chi eu rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae’n #WythnosGwirfoddolwyr! Amser i ddathlu gwirfoddolwyr a’r holl bethau gwych maent yn eu gwneud! Dewch i wybod mwy a lawrlwytho logos, tystysgrifau a phosteri ar https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

Its #VolunteersWeek! Time to celebrate volunteers and all the amazing things they do! Find out more and download logos, certificates and posters by visiting https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

1-7 Mehefin yw Wythnos Gwirfoddolwyr. Dewch i weld beth mae’r genedl yn ei wneud i ddathlu gwirfoddolwyr a chymerwch ran drwy ddefnyddio #WythnosGwirfoddolwyr https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

1-7 June is Volunteers’ Week. See what the nation is doing to celebrate volunteers and get involved using #VolunteersWeek https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

Wythnos Gwirfoddolwyr – 1-7 Mehefin

Date: Every year on the 1st of June
Time: 9:00 am  to  5:00 am

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr bron â chyrraedd a pha ffordd well o ddathlu’r cyfraniad gwych y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud ledled y Deyrnas Unedig? Dechreuodd Wythnos Gwirfoddolwyr yn 1984 ac mae’n wythnos i ddweud diolch am y cyfraniad gwych y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud. Mae’n digwydd ar 1-7 Mehefin bob blwyddyn. Mae’n gyfle i ddathlu, gyda channoedd o ddigwyddiadau ymlaen ledled y DU.

I wybod mwy am Wythnos Gwirfoddolwyr ewch ar volunteersweek.org. Eisiau cymryd rhan? Gwych! Ewch ar wefan WCVA am fwy o wybodaeth, ynghyd â logos y gellir eu lawrlwytho, tystysgrifau i unigolion a grwpiau a phoster maint A3.

Thema Wythnos Gwirfoddolwyr eleni yw ‘Amser Dathlu’ – gan ddathlu amrywiaeth enfawr y bobl sy’n rhoi eu hamser mewn nifer o ffyrdd.

Sut allwch chi gymryd rhan

 1. Dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr yn y ffordd orau i’ch gwirfoddolwyr neu’ch mudiad (sylwch y bydd 5ed Mehefin yn canolbwyntio ar wirfoddolwyr ifanc ac mae hefyd yn Ddiwrnod Amgylchedd y Byd)
 2. Lanlwytho manylion am y ffyrdd y byddwch yn dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr 2019
 3. Rhannu’r wybodaeth yma gyda’ch rhwydweithiau a’ch cydweithwyr a’u hannog i gymryd rhan
 4. Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i helpu i hyrwyddo Wythnos Gwirfoddolwyr a dathlu gwirfoddolwyr ar hyd a lled y wlad – rydym wedi awgrymu isod negeseuon i’w rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol

Negeseuon i chi eu rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae’n #WythnosGwirfoddolwyr! Amser i ddathlu gwirfoddolwyr a’r holl bethau gwych maent yn eu gwneud! Dewch i wybod mwy a lawrlwytho logos, tystysgrifau a phosteri ar https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

Its #VolunteersWeek! Time to celebrate volunteers and all the amazing things they do! Find out more and download logos, certificates and posters by visiting https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

1-7 Mehefin yw Wythnos Gwirfoddolwyr. Dewch i weld beth mae’r genedl yn ei wneud i ddathlu gwirfoddolwyr a chymerwch ran drwy ddefnyddio #WythnosGwirfoddolwyr https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

1-7 June is Volunteers’ Week. See what the nation is doing to celebrate volunteers and get involved using #VolunteersWeek https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

(English) National Lottery Funding Surgery

Date: April 25, 2019
Time: 10:00 am  to  1:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Lottery Funding Surgery

Date: March 28, 2019
Time: 10:00 am  to  1:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Cyflwyniad i Werth Cymdeithasol / Introduction to Social Value

Date: March 28, 2019
Time: 9:30 am  to  12:30 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) FREE Classes – Improve English & Maths Skills

Date: March 20, 2019
Time: 12:30 pm  to  2:30 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Rhwydwaith Lles Gogledd Ddwyrain Cymru

Date: March 14, 2019
Time: 9:30 am  to  12:30 pm

(English) Making your funding applications stand out

Date: March 7, 2019
Time: 12:00 am  to  12:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) “Beat the Loan Sharks” Wales Illegal Money Lending Unit – FREE Awareness Raising Sessions

Date: March 6, 2019
Time: 12:00 am  to  12:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Food Hygiene Training at Ty AVOW

Date: May 15, 2019
Time: 9:00 am  to  4:30 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Events at Ty Pawb

Date: Every Monday until December 31, 2019
Time: 9:00 am  to  11:59 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cyfranogiad ar gyfer Plant a Phobl Ifanc

participationstandards_poster_9

Ystyr cyfranogiad yw gwrando ar blant a phobl ifanc a chydweithio â nhw fel dinasyddion gweithgar a all wneud cyfraniad pwysig o ran eu hysgolion, eu cymunedau a’u cenedl.

Rydym o’r farn bendant bod cynnwys plant a phobl ifanc yn allweddol, wrth i ni ddatblygu a chyflwyno deddfwriaeth, polisïau a rhaglenni. Ein bwriad yw parhau i wneud yn siŵr bod gan blant a phobl ifanc lais gweithredol, a’u bod yn gallu cyfrannu at waith y Llywodraeth hon.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi bod cynnwys pobl a chymunedau mewn modd effeithiol yn rhan ganolog o’r broses o wella llesiant, yn ogystal â bod yn un o’r pum ffordd o weithio a nodir yn y Ddeddf.

Mae’r sail ar gyfer cael lleisio barn i’w chael yn Erthygl 12 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP), sy’n nodi hawl plant a phobl ifanc i ddweud eu barn ynghylch yr hyn a ddylai ddigwydd, pan fo oedolion yn gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnynt, ac i sicrhau y caiff y farn honno ei hystyried.

Nod Craidd 5

Rydym wedi mabwysiadu CCUHP fel sail i’n holl waith ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru, ac mae erthyglau CCUHP wedi cael eu crynhoi yn y Saith Nod Craidd ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae Nod Craidd 5 yn ei gwneud yn ofynnol bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael gwrandawiad a’u trin â pharch, ac y cydnabyddir eu hil a’u hunaniaeth ddiwylliannol.

Safonau ar gyfer Cyfranogiad Cenedlaethol

Ariennir ‘Plant yng Nghymru’ gan Lywodraeth Cymru i fod yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer hawliau plant. Yn ddiweddar, maent wedi diweddaru’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad i adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad yn darparu canllawiau ar gyfer y ffyrdd gorau a mwyaf ystyrlon o wrando ar lais plant a phobl ifanc ac ymateb iddynt, yn unol ag Erthygl 12 o CCUHP.

Mae’r Safonau wedi cael eu hadnewyddu drwy bartneriaeth rhwng gweithwyr y Fforwm Ieuenctid a Chymru Ifanc, a chafodd y broses ei llywio drwy ymgynghori â phobl ifanc.

Mae’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn nodi’r materion allweddol y dylai pob gweithiwr fod yn ymwybodol ohonynt wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Adolygodd y gweithgor a ymgymerodd â’r gwaith bob un o’r saith nod, gan sicrhau bod pob un yn adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc.

Ar ôl lansio’r safonau ar eu newydd wedd, bydd canllawiau diwygiedig yn cael eu cyhoeddi ynghylch proses y nod barcud a’r deunyddiau hunanasesu ar gyfer Awdurdodau Lleol sydd â thîm arolygu. Bydd sefydliadau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn cael eu hannog i ymgymryd â’r broses hunanasesu er mwyn dangos eu bod yn cydymffurfio â’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn eu holl waith gyda phlant a phobl ifanc.

Cymru Ifanc

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid i brosiect Cymru Ifanc, sy’n cael ei gynnal gan Blant yng Nghymru, sefydliad ambarél sy’n gweithio dros hawliau plant.

Mae Cymru Ifanc yn cydweithio â grwpiau, fforymau a chynghorau ieuenctid sydd eisoes yn bod i gasglu safbwyntiau a chlywed barn plant a phobl ifanc er mwyn i’w sylwadau ddylanwadu ar ddeddfwriaeth, polisïau a rhaglenni.

Mae Cymru Ifanc hefyd yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gyrraedd plant a phobl ifanc sydd ar y cyrion, yn swil, dan anfantais, yn ddihyder, neu wedi’u hynysu, gan roi cyfle iddyn nhw hefyd leisio’u barn.

 

welsh-gov

 

Cyfranogiad-Plant-a-Phoble-Ifanc-yng-Nghymru-Arfer-Da-2016

 


(English) INVITATION TO WALES & WEST UTILTIES’ ANNUAL STAKEHOLDER WORKSHOPS

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020 – Scheme Windows

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Gwasanaeth cyngor am wahaniaethu gogledd cymru

NWDS leaflet WELSH_Page_1


(English) Comic Relief’s Community Cash Grants Programmes open across the UK

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Turn2us Intermediary workshops

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Charities: Rules and Guidance for Political Campaigning

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief initiatives open #iwill Youth Social Action Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief open HIV in the UK: Think Digital Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Liverpool Heart and Chest Hospital Annual Open Day

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Next Page »

Date: November 27, 2019
Time: 9:30 am  to  5:00 pm

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design