Skip to Content

avow logo

Datblygiad Cymunedol Plas Madoc

Archwiliad Amgylcheddol

Gan weithio ynghyd ag Adran Dai CBSW, Strydlun CBSW a Heddlu Gogledd Cymru, mae Adran Datblygiad Cymunedol Plas Madoc AVOW yn archwilio’r ystad bob mis.

Pwrpas gwneud hyn yw cadw llygad ar faterion megis sbwriel, baw ci a gerddi blêr yn ogystal â sicrhau bod llwybrau troed, goleuadau a mannau cyhoeddus yn ddiogel ac wedi’u cadw’n dda. Dros y blynyddoedd diwethaf mae CBSW wedi gwneud cannoedd o dasgau, yn llythrennol, o ganlyniad i’r Broses Archwilio, oll yn cyfrannu at wneud yr ystad yn fwy diogel a sicrhau ei fod yn edrych yn well.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Andrew Harradine ar 01978 813910 neu e-bostiwch andrew.harradine@avow.org

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design