Skip to Content

avow logo

Datblygiad Cymunedol Plas Madoc

Grŵp Diogelwch y Gymuned

Mae Grŵp Diogelwch y Gymuned wedi bod yn cyfarfod ers 2004/5 i ymdrin â materion diogelwch a throseddu ym Mhlas Madoc.

Mae’r Grŵp yn dod â thenantiaid/trigolion at ei gilydd gyda’r cyrff partner i ganfod ar y cyd sut i ymateb i broblemau megis baw ci, traffig cyflym, ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddu ar stepen y drws. Mae Plas Madoc yn parhau i wyrdroi’r patrwm cyffredinol o gynnydd mewn ffigurau troseddu ac mae Grŵp Diogelwch y Gymuned a’i bartneriaid yn bwriadu cadw pethau felly.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Andrew Harradine ar 01978 813910 neu e-bostiwch andrew.harradine@avow.org

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design