Skip to Content

avow logo

Datblygiad Cymunedol

Yn ddi-waith?

Ydych chi neu gydnabod i chi angen ychydig bach mwy o gyngor a chefnogaeth i gymryd y cam ymlaen ar gyfer dychwelyd i’r gwaith?

Yn AVOW, rydym yn sylweddoli bod angen ychydig bach o gyngor a chymorth ychwanegol arnom ar brydiau i godi yn ôl ar ein traed a mynd yn ôl i’r gwaith. Rydym yn galluogi unigolion i ddatblygu hyder, sgiliau newydd a phrofiadau sy’n addas i swyddi.

Mae gwirfoddoli yn ffordd wych o ddysgu sgiliau a chael profiadau os ydych yn gobethio mynd yn ôl i’r gwaith. Mae’n wobrwyol ac yn gyfle gwych i gwrdd â phobl newydd yn eich cymuned. Weithiau, gall gwirfoddoli roi’r sgiliau angenrheidiol i chi i fanteisio ar gyfleoedd gweithio newydd yn y sefydliad yr ydych yn gwirfoddoli iddo, ond ni ddylech ddisgwyl hynny.

Mae’r Tîm Datblygiad Cymunedol yn darparu dau gynllun sy’n eich galluogi i ddysgu sgiliau newydd a chael profiadau sy’n addas ar gyfer swydd.

Y Rhaglen Gorchfygu Rhwystrau

Y Prosiect Camu i’r Dyfodol

 

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design