Skip to Content

avow logo

Datblygiad Cymunedol

Y Prosiect Camu i’r Dyfodol

Ydych chi’n ddi-waith neu’n economaidd anweithgar?
Ydych chi’n chwilio am gefnogaeth mewn amgylchiadau di-straen, wrth gymryd y cam nesaf ymlaen?
Efallai mai’r prosiect yma yw’r union beth i chi…yn ogystal ag archwilio cyfleoedd newydd i wirfoddoli, mae’r prosiect yma’n cynnig cefnogaeth wedi’i theilwra’n arbennig i anghenion unigolion.
Yn rhan o’r prosiect gallai’r cyfranogwyr dderbyn:
•    Cefnogaeth bwrpasol un-i-un;
•    Hyder, cymhelliant ac adeiladu sgiliau;
•    Cymorth gyda cheisiadau, sgiliau cyflwyno a chyfweliadau;
•    Mentora a chyngor;
•    Cyfleoedd i gysgodi;
•    Sesiynau cwrdd a chyfarch;
•    Gwell gwybodaeth am gyflogwyr posibl;
•    Y sector gwirfoddol.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect Camu i’r Dyfodol, cysylltwch â: Lisa Jones, Swyddog Datblygu Camu i’r Dyfodol ar 01978 312556 neu ebostiwch lisa.jones@avow.org

 

 

 WCVA

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design