avow logo

AVOW

Rosemarie Williams

Mae Rosemarie Williams yn gweithio fel Swyddog Cyswllt i Mind ledled Gogledd Cymru, ar ôl gweithio gynt fel Prif Swyddog i Bartneriaeth Parc Caia Cyf ac yn Adrannau Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol. Roedd Rosemarie hefyd yn gweithio gyda thîm o bobl ifanc yn Wrecsam, yn datblygu gwasanaeth eiriolaeth “Ail Lais”. Mae hi’n parhau i gyfranogi â’r prosiect fel Eiriolwr Gwirfoddol.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2017

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design