avow logo

AVOW

Prosiect Gardd Goll Plas Madog

Mae Adran Plac Madog AVOW a Groundwork Gogledd Cymru wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth i gwblhau Prosiect Gardd Goll Plas Madog. Maen nhw wedi bod yn cefnogi’r gymuned i adfer yr ardd synhwyraidd fel ei bod yn ardd ddiogel ar gyfer y gymuned gyfan. 

Mae tîm o wirfoddolwyr wedi trawsnewid yr hen ardd yn le braf a chyffrous i bawb ei fwynhau. Mae gwlâu blodau’r Ardd Synhwyraidd wedi eu codi ar gyfer boddhad pobl mewn cadeiriau olwyn a babanod mewn pramiau.

Mae’r ardd hefyd wedi bod yn gyfle i drigolion Plas Madog a’r cymunedau cyfagos wirfoddoli a dysgu sgiliau newydd. Bydd yr ardd yn codi ymwybyddiaeth pobl o faterion amgylcheddol ac yn ystafell ddosbarth i grwpiau cymunedol gael dysgu am fywyd gwyllt a garddio.

Dywedodd Peter Evans, a fu’n brysur yn gwirfoddoli yn yr ardd: “Mi nes i benderfynu cymryd rhan yn y prosiect oherwydd ei fod yn gyfle i mi roi rhywbeth yn ôl i’m cymuned. Mi roedd o’n rhywbeth i mi ei wneud, rhywbeth fyddai’n rhoi budd i’r ysgol a’r gymuned.”

Pan fydd y gwaith adfer wedi dod i ben mi fydd Grŵp Garddio Plas Madog yn cynnal a chadw’r ardd. Mi fydd yr ardd yn cael ei hagor yn swyddogol ar ddydd Mawrth, Ebrill yr 2il am 11.30 yng Nghanolfan Gyfleoedd Plas Madog – mae croeso cynnes i bawb!

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Victoria Westaway (01978 813918 neu victoria.westaway@avow.org).

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design